Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Türkçe-Bisayaca Sözlük

Türkçe-Bisayaca Sözlük | Rakamlar

Search dictionary :-

TürkçeBisayaca

rakamNumero

sıfırsero, wala
sıfırsero, wala
birusa, uno
ikiduha, dos
üçtulo, tres
dörtupat, kwatro
beşlima, singko
altıunom, sais
yedipito, syete
sekizwalo, otso
dokuzsiyam, nwebe
onnapulo, dyes
on birnapulo`g usa, onse
on ikinapulo`g duha, dose
on üçnapulo`g tulo, trese
on dörtnapulo`g upat, katorse
on beşnapulo`g lima, kinse
on altınapulo`g unom, disesays
on yedinapulo`g pito, disesyete
on sekiznapulo`g walo, disiotso
on dokuznapulo`g siyam, disenuybe
yirmikawhaan, bayente
yirmi birkawhaa`g usa, bayente uno
yirmi ikikawhaa`g duha, baynete dos
yirmi üçkawhaa`g tulo, baynete tres
yirmi dörtkawhaa`g upat, baynete kwatro
yirmi beşkawhaa`g lima, baynete singko
yirmi altıkawhaa`g unom, baynete sais
yirmi yedikawhaa`g pito, baynete syete
yirmi sekizkawhaa`g walo, baynete otso
yirmi dokuzkawhaa`g siyam, baynete nuybe
otuzkatloan ,trayente
otuz birkatloa`g usa, trayente uno
otuz ikikatloa`g duha, trayente dos
kırkkap`atan, kwarenta
kırk birkap`ata`g usa, kwarenta uno
kırk ikikap`ata`g duha, kwarenta dos
ellikalim`an, singkwenta
elli birkalim`a`g usa, singkwenta uno
altmışkan`uman, saysenta
altmış birkan`uma`g usa, saysenta uno
yetmişkapitoan, setenta
yetmiş birkapitoa`g usa, setenta uno
seksenkawalohan, otsenta
seksen birkawaloha`g usa, otsenta uno
doksankasiyaman, nobenta
doksan birkasiyama`g usa, nobenta uno
yüzusa ka gatos, syento
yüz birusa ka gatus ug usa, syento uno
iki yüzduha ka gatus, dos syentos
iki yüz birduha ka gatus ug usa, dos syentos dos
üç yüztulo ka gatus, tres syentos
dört yüzupat ka gatus, kwatro syentos
beş yüzlima ka gatus, kinyentos
altı yüzunom ka gatus, sais syentos
yedi yüzpito ka gatus, syete syentos
sekiz yüzwalo ka gatus, otso syentos
dokuz yüzsiyam ka gatus, nwebe syentos
binusa ka libo
iki binduha ka libo
üç bintulo ka libo
dört binupat ka libo
beş binlima ka libo
altı binunom ka libo
yedi binpito ka libo
sekiz binwalo ka libo
dokuz binsiyam ka libo
on binnapulo ka libo
yüz binusa ka gatus ka libo
milyonusa ka milyon
on milyondyes milyones
yüz milyonusa ka gatus ka milyon
milyarusa ka bilyon
on milyarnapulo ka bilyon
trilyonusa ka trilyon
Now take the Rakamlar test in Cebuano

Kategori

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Sebzeler
Meyveler

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Okul
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Astronomi
Biçimler

Lisan
Rakamlar

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles