jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Tagalog-Polish Diksyonaryo

Tagalog-Polish Diksyonaryo | Numero

Tagalog

TagalogPolish
Numerof liczba

Isajeden
Dalawadwa
Tatlotrzy
Apatcztery
Limapięć
Animsześć
Pitosiedem
Waloosiem
Siyamdziewięć
Sampudziesięć
Labing-isajedenaście
Labindalawadwanaście
Labintatlotrzynaście
Labing-apatczternaście
Labinlimapiętnaście
Labing-animszesnaście
Labingpitosiedemnaście
Labingwaloosiemnaście
Labinsiyamdziewiętnaście
Dalawampudwadzieścia
Dalawampu’t isadwadyieścia jeden
Dalawampu’t dalawadwadyieścia dwa
Dalawampu’t tatlodwadyieścia jeden
Dalawampu’t apatdwadyieścia jeden
Dalawampu’t limadwadyieścia jeden
Dalawampu’t animdwadyieścia jeden
Dalawampu’t pitodwadyieścia jeden
Dalawampu’t walodwadyieścia jeden
Dalawampu’t siyamdwadyieścia jeden
Tatlumputrzydzieści
Tatlumpu’t isatrzydzieści jeden
Tattlumpu’t dalawatrzydzieści dwa
Apatnapuczterdzieści
Apatnapu’t isaczterdzieści jeden
Apatnapu’t dalawaczterdzieści dwa
Limampupięćdziesiąt
Limampu’t isapięćdziesiąt jeden
Animnapusześćdziesiąt
Animnapu’t isasześćdziesiąt jeden
Pitumpusiedemdziesiąt
Pitumpu’t isasiedemdziesiąt jeden
Walumpuosiemdziesiąt
Walumpu’t isaosiemdziesiąt jeden
Siyamnapudziewięćdziesiąt
Siyamnapu’t isadziewięćdziesiąt jeden
Sandaansto
Sandaa’t isasto jeden
Sandaa’t dalawasto dwa
Dalawang daandwieści
Dalawang daa’t isadwieści jeden
Tatlong daantrzysta
Apataraanczterysta
Limang daanpięćset
Anim na raansześćet
Pitong daansiedemset
Isang libotysiąc
Limang libopięć tysięcy
Sampung libodziesięć tysięcy
Sandaang libosto tysięcy
Sang-angawmilion
TagalogPolish

Now take the Numero test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles