Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Tagalog-Ingles Diksyonaryo

Tagalog-Ingles Diksyonaryo | Pandiwa

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogIngles
pandiwa, berboverb
amuyinto smell
batakinto pull
baybayinto spell
biroto joke
bulongto whisper
bumasato read
gawinto make
gisinginto wake
gumawa, gawinto do
gumawato work
gumuhitto draw
gustoto like
hawakan, humawakto hold
hintoto pause
humigopto sip
ibigay, bigyanto give
ihagisto throw
ilagayto lay
inumin, iminomto drink
ipaliwanagto explain
isipin, guni-gunihinto imagine
isipinto think
itulakto push
kagatinto bite
kisap-mata, kindatto wink
kumain, kainto eat
kumanta, umawitto sing
kumawayto wave
kunin, kumuhato get
kuninto take
lakadto walk
lumipadto fly
lunukin, luluninto swallow
lutuin, ilutoto cook
mabangisto wild
mag-umpisato begin
mag-usapto talk
magbahinto sneeze
magbantayto watch
maghilikto snore
maghintayto wait
maglagayto post
magnakawto steal
magsalitato speak
magsimulato start
maintindihanto understand
makaramdamto feel
makinigto listen
matulogto sleep
naisin, gustuhinto want
ngumitito smile
nguyainto chew
padalato send
pag-ayawto dislike
paghalikto kiss
pagpatayto kill
pakanito feed
pakinggan, dingginto hear
panaginipto dream
patigilinto stop
punasanto wipe
sabihinto say
sabihinto tell
sinungalingto lie
sumigawto shout
sumulatto write
tanggapinto recieve
tapusinto finish
tawananto laugh
tikman, lasahinto taste
uboto cough
umiyakto cry
umupoto sit
Now take the Pandiwa test in English

Language Book Store
Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles