Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Lakbay

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
lupalùdì陆地
bungaddàpéng huòchē大篷货车
busgōnggòngqìchē公共汽车
karwahemǎ chē马车
kotse, awtozàikè qìchē载客汽车
motorsiklo de bisikletajīdòng jiǎotàchē机动脚踏车
motorsiklomótuōchē摩托车
taksichūzū qìchē出租汽车
trakkǎchē卡车
trenhuǒchē, lièchē火车, 列车

himpapawidkōngqì空气
elikopterozhíshēngjī直升机
eroplanofēijī飞机
eroplanong may permanenteng pakpakshuāngyì fēijī双翼飞机
eruplanong sagitsitpēnqìshì fēijī喷气式飞机
glayderhuáxiángjī滑翔机
kuwitishuǒ jiàn火箭
mainit panghimpapawid na balunrè qì qiú热气球
pagkakabitin ng glayderxuángguàshì huáxiángjī悬挂式滑翔机
parasyut na glayderhuá xiáng sǎn滑翔伞

dagathǎi yáng海洋
balsamù fá; mù pái木筏; 木排
bapor na panghilatuō chuán拖船
baporxiǎo chuán; lún chuán小船; 轮船
gabaradà xíng yóu tǐng, háo huá yóu tǐng大型游艇, 豪华游艇
galyondà xíng fān chuán大型帆船
isang uri ng bangkadú mù zhōu独木舟
mabilis na baporkuài tǐng快艇
mahabang bapordà tǐng大艇
makitid na bapor(xiá zhǎng de) yùn hé xiǎo chuán(狭长的) 运河小船
pagsusurp na mahanginfēng lì chōng làng风力冲浪
pampasaherong barkolǚ yóu chuán旅游船
sasakyang-dagatsān wéi fān chuán三桅帆船
submarinoqián shuǐ tǐng潜水艇
tablang pangdaluyongchōng làng bǎn冲浪板
tablang pangkatawanfǔ fú chōng làng bǎn俯伏冲浪板

sarili magtulakzì lì tuī dòng zhě自力推动者
bisikletazì xíng chē自行车
kabayo
mga iskihuá xuě qiāo滑雪橇
roller mga isketingliū bīng xié溜冰鞋
tablang pang-isketing sa nyebehuá xuě bǎn滑雪板
tablang pang-isketinghuá bǎn滑板
toboganpíngdǐ xuěqiào平地雪橇
yelo mga isketingliū bīng xié溜冰鞋
Now take the Lakbay test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles