Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Kagamitan

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
kasangkapan, kagamitangōng jù 工具
asarolchú tou 锄头
dulosní dāo 泥刀
irigadorguàn gài chē 灌溉车
kalaykaypá zǐ 耙子
pamutol ng damogē cǎo jī 割草机
tinidor

baretaqiào gùn 撬棍
brotchashuā zi刷子
brotchatú qī shuā 涂漆刷
distornilyadorluó sī dāo 螺丝刀
dulosní dāo 泥刀
hinanglào tiě; hàn tiě 烙铁; 焊铁
kasingayjiá qián, luó sī qián 夹钳, 螺丝钳
lagarijù zi锯子
liyabebān shǒu; luó sī bān shǒu 扳手; 螺丝扳手
lyabebān shǒu 扳手
martilyotiě chuí 铁锤
metro-de-sintajuàn chǐ 卷尺
plais na gatomò ěr bān shǒu 莫尔扳手
plaislǎo hǔ qián 老虎钳
saksakanchā zuò 插座
spirit-lepelshuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí 水准仪; 水平仪
tamiszáo zi凿子

barenang de kuryentediàn zuàn 电钻
barena para sa kongkretohún níng tǔ zuàn 混凝土钻
baril na malakasjī lì yóu qiāng 机力油枪
lagarilòu huā jù 镂花锯
lagaring-bilogyuán jù 圆锯
turnochē chuáng; jī chuáng 车床; 机床
panggilingyán mó jī 研磨机
pangkinismó shā jī 磨沙机
gilinganxǐ chuáng 铣床
tagakinisbào jī, bào chuáng 刨机, 刨床
epektibong lyabenǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu 拧紧扳手, 套筒板手
Now take the Kagamitan test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles