Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Eskwelahan

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
eskwelahan, paaralanxué xiào; xué yuàn学校; 学院
pagkatiponjí hé; jí huì集合; 集会
takdang aralinzuò yè; gōng kè作业; 功课
grado, baytangnián jí, nián dù年级, 年度
leksiyon, klasekè chéng, bān jí课程, 班级
araling-pambahayjiā tíng zuò yè家庭作业
diksiyonaryozì diǎn; cí diǎn字典; 词典
ensiklopedyabǎi kē quán shū百科全书
estudyantexué shēng学生
guntingjiǎn dāo, jiǎn zi剪刀, 剪子
haponanwǎn cān shí jiān晚餐时间
iskedyulkè chéng biǎo, kè mù biǎo课程表, 课目表
kwadernobǐ jì běn, bǐ jì bù笔记本, 笔记簿
lalagyananyǒu suǒ de cún wù guì有锁的存物柜
lamesazhuō zi桌子
libroshū jí书籍
mesazhuō zi桌子
pagsusulit kǎo shì; cè yàn 考试; 测验
pahingaxiū xī, kè jiān休息, 课间
pandikitjiāo shuǐ胶水
panitikgāng bǐ钢笔
papelzhǐ; lùn wén纸; 论文
silid-aralanjiào shì教室
titserjiào shī; dǎo shī教师; 导师
ulat kardchéng jì dān成绩单

paksakē mù科目
biolohiyashēng wù生物
heograpiyadì lǐ地理
heometriyajǐ hé xué几何学
inglesyīng yǔ英语
kasaysayanlì shǐ, lì shǐ xué历史, 历史学
kemistrihuà xué化学
liknayanwù lǐ xué物理学
matematikashù xué; shù xué yùn suàn数学; 数学运算
musikayīn lè音乐
pampalakasanyùn dòng, tǐ yù运动, 体育
relihiyonzōng jiāo; zōng jiāo xìn yǎng宗教; 宗教信仰
siningměi shù美术
siyentipiko, aghamkē xué科学
wikayǔ yán, yǔ yán xué语言, 语言学
Now take the Eskwelahan test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles