Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Kalikasan

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
kalikasanzìránjiè自然界
equadorchìdào赤道
hemisperyobànquí半球
latitudwěidù纬度
longitudjīngdù经度
hilagang duloběijí北极
katimugang dulonánjí南极

panahontiānqì天气
atmospera, kapaligirandàqì, kōngqì大气, 空气
bagyofēngbào风暴
bagyotáifēng台风
bahahóngshuǐ洪水
bahagharicǎihōng彩虹
buhawixuànfēng旋风
hamog
hanginfēng
ihip ng hanginwēifēng微风
ipuipoxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
kidlatshǎndiàn闪电
kulogléi
makapal na nyebexuěduī雪堆
malakas na hangindàfēng大风
manipis na piraso ng nyebexuě huā 雪花
nyebexuě
patak ng ulanyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
patulis na yelobīngzhù冰柱
sigwabàofēngyǔ暴风雨
tumpok ng yebebīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
ulan kasama ng nyebeyǔjiāxuě雨夹雪
ulapyún
ulan
unosjùfēng飓风
unosdàfēng大风
yamogyúnwù云雾
yelobīng

tubigshuǐ
agosliú, shuǐliú流, 水流
agoscháo
alimpuyo, uliuli, ipoipoxuánwō旋涡
alonlàng
batisxiǎohé小河
dagathǎi
dakong balodhǎixiào海啸
deltasānjiǎozhōu三角洲
ilog
karagatanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
kipothǎixiá海峡
lanawxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
look, lawa
lumalakilàngtāo浪涛
sapaxiǎohé, xī小河, 溪
talonpùbù瀑布

mundodìqiú地球
aplayahǎitān海滩
apogshíhuīyán石灰岩
banginshēngǔ深谷
batoyán
batoshítou石头
buhanginshā
bulcanhuǒshān火山
bundokshān, shānyuè山, 山岳
burolxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
disyertoshāmò沙漠
estalagmitashí sǔn石笋
estalakitazhōng rǔ shí钟乳石
geyserjiàn xíe quán间歇泉
kagubatancónglín, mìlín丛林, 密林
kahoyshùlín树林
kakahuyansēnlín森林
kapataganpíngchuān平川
kontinenti, sanlupain, lupalopdàlù, dàzhōu大陆, 大洲
kwebashāndòng山洞
lambakxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
lindoldìzhèn地震
lupatǔdì土地
lupanítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
malaking batojùlì巨砾
malaking batoyánshí, dàshí岩石, 大石
munting batoluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
nangangaloszhèndòng震动
pag guho ng lupashānbēng, dìhuá山崩, 地滑
pag guhofǔshí腐蚀
paghupajiàngluò, píngxī降落, 平息
pulohǎidǎo海岛
putikniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
putik
sa ilalim ng lupadìxiàde地下的
senstounshāyán沙岩
tabing dagathǎi`ànxiàn海岸线
talampasxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
tektoniks na pangplatodì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
trintseradìgōu地沟
tubig sa disyertolùzhōu绿洲
tugatog, tuktokshānfēng山峰
tutokshāndǐng山顶
yungib, malaking kuwebadà shāndòng大山洞
Now take the Kalikasan test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles