Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Mitolohiya

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
mitolohiyashénhuà神话
katha-katha, gawa-gawashénhuà神话
mistisismoxuánmiàode玄妙的
gawa-gawa, katakatakashénhuà zhōng de神话中的
pamahiinmíxìn迷信
mahigit sa taochāorénde超人的
kahima-himalashénqíde神奇的

angheltiānshǐ天使
aparisyonguǐguài鬼怪
asong lobolángrén狼人
bampiraxīxuèguǐ吸血鬼
bigfoot xuěrén雪人
bruhanǚwū女巫
dambuhalachī rén de yāomó吃人的妖魔
dayuhanwàixīngrén外星人
demonyoèmó恶魔
diwataxiǎo xiānnǚ小仙女
diyablomóguǐ魔鬼
diyos, bathalashén
diyosshén
diyosanǚshén女神
dragonlóng
dragonlóng
dryadsēnlín nǚshén森林女神
duwendexiǎo jīnglíng小精灵
duwendexiǎo xiānzǐ小仙子
duwendeng berde(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng (爱尔兰民间传说中的) 小妖精
engkantada ng mga Irlandes at ng mga Eskosya(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng (爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精
engkantada, engkantado, diwataxiānnǚ仙女
engkantowǎng
espiritujīngshén精神
estadoshí tǐ; cún zài; běn zhì 实体; 存在; 本质
gargoyldīshuǐzuǐ滴水嘴
gremlinxiǎo jīng líng, xiǎo guǐ 小精灵, 小鬼
griponshījiù狮鹫
halimawguàiwù怪物
haydrajiǔtóushé九头蛇
higantejùrén巨人
kabayong may sungaysì mǎ de dújiǎoshòu似马的独角兽
kentawrabànrén bànmǎ guàiwù半人半马怪物
lamang-lupatǔdìshén土地神
malikot na bataxiǎomóguǐ小魔鬼
manggagawaynánwū男巫
mangkukulamnánwū男巫
masamang ispiritushíshīguǐ食屍鬼
medusaměidùshā美杜莎
minotauromínuòtáo弥诺陶
multoguǐhún鬼魂
multoguǐguài鬼怪
nakapopoot taong yari sa niyebexuěrén雪人
nakapopoot taong yari sa niyebexuěrén雪人
nilikhadòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù 动物, 生物; 人; 创造物
nilikhang may ulo ng tao at katawan ng leonréntóushī人头狮
parang multoyōulíng幽灵
pegasusfēi mǎ 飞马
piniksfèng, huáng凤, 凰
salamangkeranǚnánwū女男巫
salamangkerobiàn xìfǎzhě变戏法者
salamangkeronánwū男巫
satanassādàn撒旦
sayklopsdúyǎn jùrén独眼巨人
sirenaměirényú美人鱼
sirena[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )[希
sorceror
sombimámù bùrén de rén麻木不仁的人
taong batoshírén石人
titanotàitǎn泰坦
Now take the Mitolohiya test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles