Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Musika

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
musikayīnyuè音乐
puntos ng musikayuè pǔ乐谱
mang-aawitgēshǒu歌手
grupozǔfen组分
bandayuèduì乐队
kategorya ng musikabùlǔsī yīnyuè布鲁斯音乐
klasikogǔdiǎn yīnyuè古典音乐
country and westernxiāng cūn hé xī bù yīn yuè乡村和西部音乐
heavy metalzhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè重金属摇滚乐
hip-hopxī hā yīn yuè嘻哈音乐
jazzjuéshìyuè爵士乐
popliúxíng yīnyuè流行音乐
rapshuō chàng yīn yuè说唱音乐
maingay na musikayáogǔnyuè摇滚乐
rock and rollyáogǔnyuè摇滚乐
R&Bjiē zòu bù lǔ sī yīn yuè节奏布鲁斯音乐
rhythm and bluesjiē zòu bù lǔ sī yīn yuè节奏布鲁斯音乐
soullíngyuè灵乐

instrumentoyuèqì乐器
instrumentong de-ihipguǎn yuèqì管乐器
musikeroyīnyuèjiā音乐家
accordianshǒufēngqín手风琴
alpashùqín竖琴
bahondīyīnguǎn低音管
byolazhōng tíqín中提琴
byolinxiǎo tíqín小提琴
dram
gitarajítā吉他
klarinetedānhuángguǎn单簧管
kornetaduǎnhào短号
kudyapiqítèr qín齐特儿琴
malagong na gitaradīyīnjítā低音吉他
oboshuānghuángguǎn双簧管
organofēngqín风琴
panderetaslínggǔ铃鼓
pakakakdàhào大号
pikoloduǎndí短笛
plautachángdí长笛
pyanojiànpán键盘
pyanogāngqín钢琴
saksoponsākèsīguǎn萨克斯管
sayloponmùqín木琴
silindrokǒuqín口琴
tagapagtalazhídí直笛
tatsuloksān jiǎo tiě三角铁
torotot ng mga inglesyīngguó hào英国号
torotot ng mga pransesfǎguó hào法国号
torotothào
trombonchánghào长号
trumpetahàojiǎo号角
trumpetalǎba喇叭

pag-awitchàng gē唱歌
mang-aawitgēshǒu歌手
kontraltonǚ dī yīn gē shǒu女低音歌手
mababa, malagongnán dī yīn男低音
baritononán zhōng yīn gē shǒu男中音歌手
tenornán gāo yīn gē chàng jiā男高音歌唱家
metso sopranocì nǚ gāo yīn次女高音
sopranonǚ gāo yīn gē shǒu女高音歌手

notasyonlè pǔ pǔ乐谱
notayīn fú音符
matulisgāo bàn dù yīn de高半度音的
patag(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de(指音调) 降半音的
kampay(zhōng chuí, líng shé děng de) qiāo jī(钟锤, 铃舌等的) 敲击
may tuldok na notafù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú附点音符; 四分音符
kleppǔ hào谱号
pagtatluhin klepgāo yīn pǔ hào高音谱号
mababang klepdī yīn pǔ hào低音谱号
alto klepzhōng yīn pǔ hào中音谱号
tenor klepcì zhōng yīn pǔ hào次中音谱号
baritono klepzhōng yīn pǔ hào中音谱号
soprano klepgāo yīn pǔ hào高音谱号
metso soprano klepcì gāo yīn pǔ hào次高音谱号
pahingaxiū zhǐ fú休止符
pangmarka sa letra sa ibabaw nitoèr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú二全音符, 短弱音符
maliit na maliitèr fēn yīn fú二分音符
kapritsosì fēn yīn fú四分音符
ikawalo na notabā fēn yīn fú八分音符
ikalabinganim na nota shí liù fēn yīn fú 十六分音符
tatlumpung-ikalawang na notasān shí èr fēn yīn fú三十二分音符
animnapung-ikaapat na notaliù shí sì fēn yīn fú六十四分音符
daang dalawampung ikawalo na notayī bǎi èr shí bā fēn yīn fú一百二十八分音符
Now take the Musika test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
Mandarin is a tonal language.

There are 5 tones in total.

high tone mā

mid to high tone rising má

high to low tone dropping mà

mid to low to mid tone mǎ

no tone ma which is pronounced flat and even.
Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles