Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Medikal

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
medikalyī xué de医学的
aksidente at kagipitan na departamentojí zhěn shì急诊室
tinga, ilong, at lalamunan na departamentoěr bí hóu kē耳鼻喉科
tanggapanhòu zhěn shì候诊室
departamentokē xì科系
silidbìng fáng病房

doktor yī shēng医生
espesyalistayī kē zhuān jiā; zhuān kē yī shēng医科专家; 专科医生
kasanggunihuì zhěn yī shēng会诊医生
maayosshǒu zhì xù de, yǒu xù de守秩序的, 有序的
matronahù shì zhǎng护士长
narshù shì护士
narshù shì; hù shì zhǎng护士; 护士长
siruhanowài kē yī shēng外科医生

kama sa ospitalbìng chuáng病床
kamachuáng
kumotchuáng dān床单
medikal tsartbìng lì kǎ病历卡
pumatak-patak(jìng mài) dī zhù(静脉) 滴注
unanzhěn tóu枕头
kinakailangang bagay na dapat kuninzhù yuàn zì dài wù pǐn住院自带物品
panghugas sa katawanmù yù lù沐浴露
pranelafǎ lán róng; fǎ lán róng yī fú; fǎ lán róng jīn法兰绒; 法兰绒衣服; 法兰绒巾
sabonféi zào肥皂
sipilyoyá shuā牙刷
siyampuxǐ fā jīng洗发精
tutpeystyá gāo牙膏
tuwalyamáo jīn毛巾

mga medikal na pagsusurishēn tǐ jiǎn chá身体检查
pagsanggunizhuǎn zhěn转诊
tipananyù yuē预约
eksaminasyonshēn tǐ jiǎn chá; tǐ jiǎn身体检查; 体检
pagsusuring mabutiduì (rén tǐ qì guān, shēng wù zǔ zhī děng) jìn xíng sǎo miáo jiǎn chá对 (人体器官, 生物组织等) 进行扫描检查
katayuanzhuàng tài状态
pagsiyasatzhěn duàn诊断
eksriX shè xiànX射线
pagsusuring mabuti ng utakCT sǎo miáoCT扫描
pagsusuri sa dugoyàn xuè验血
pamamaraanguò chéng过程
operasyonshǒu shù手术
pagtitistiswài kē shǒu shù外科手术
balangkatshí gāo bēng dài石膏绷带
itanim sa ibang lugaryí zhí shǒu shù移植手术
pagputoljié zhī截肢
tanggalinzhāi chú摘除

paggalingfù yuán复原
pagsasanayduàn liàn锻炼
pahingaxiū xī休息
pangkatawan na terapewtikawù lǐ liáo fǎ物理疗法
terapewtikazhì liáo, liáo fǎ治疗, 疗法

sintomaszhèng zhuàng; zhèng hòu; bìng zhēng症状; 症候; 病徵
gasgascā shāng; shòu shāng擦伤; 受伤
kabingihanlóng; tīng lì bú jiā聋; 听力不佳
kirotténg tòng疼痛
maingayzhǒng kuài肿块
malabong paninginshì lì mó hú视力模糊
manhidmá mù de; shī qù gǎn jué de麻木的; 失去感觉的
may sakitǒu tù呕吐
nahihiloyūn xuàn de晕眩的
pagkabingiěr míng耳鸣
pamamagazhǒng zhàng肿胀
pantalpí zhěn, zhěn zi皮疹, 疹子
sakit ng ulotóu tòng头痛
sakitténg tòng疼痛

pagsiyasatzhěn duàn诊断
AIDSài zī bìng爱滋病
HIVài zī bìng bìng dú艾滋病病毒
alerhiyaguò mǐn zhèng过敏症
anghina xīn jiǎo tòng; yān hóu tòng; yān xiá yán 心绞痛; 咽喉痛; 咽峡炎
apendisitislán wěi yán; máng cháng yán阑尾炎; 盲肠炎
atake sa puso[nèi kē] xīn zāng bìng fā zuò[内科] 心脏病发作
bingilóng de聋的
boni, alipunga, had-had, an-anzhēn jūn gǎn rǎn真菌感染
broncitiszhī qì guǎn yán支气管炎
bukolzhǒng liú; zhǒng kuài肿瘤; 肿块
bulag(yǎn jīng) shī míng de, xiā de, máng de, kàn bú jiàn de(眼睛) 失明的, 瞎的, 盲的, 看不见的
buntishuái yùn de怀孕的
dyabetestáng niào bìng糖尿病
impeksiyongǎn rǎn感染
kabingihanlóng; tīng lì bú jiā聋; 听力不佳
kanggrena[wài kē] huài jū[外科] 坏疽
kanserái zhèng癌症
kapansanan(shēng lǐ huò zhì lì shàng de) cán zhàng, cán jí(生理或智力上的) 残障, 残疾
kataratadān chún xìng bái nèi zhàng单纯性白内障
kawalan ng lakas sa pagkalalaki[mì niào] yáng wěi[泌尿] 阳萎
kritikal[yī xué] wēi xiàng de; lín jiè de; guān jiàn de[医学] 危象的; 临界的; 关键的
lagnatfā rè, fā shāo发热, 发烧
lamig, sipongǎn mào感冒
masama sa katawanguò mǐn de过敏的
matatagwěn dìng de稳定的
melanoma[zhǒng liú] hēi sù liú; tāi jì liú[肿瘤] 黑素瘤; 胎记瘤
mikrobiyobìng dú病毒
pagkabaldacán jí残疾
pagkabulagshī míng失明
pagkalaglag[fù chǎn] liú chǎn[妇产] 流产
pagkalason ng dugobài xuè zhèng败血症
pagkasira ng hugisjī xíng de畸形的
pagpalya ng puso[nèi kē] xīn lì shuāi jié[内科] 心力衰竭
pagpalya sa atay[nèi kē] gān gōng néng shuāi jié[内科] 肝功能衰竭
pagpalya sa bato[mì niào] shèn gōng néng shuāi jié[泌尿] 肾功能衰竭
pamumula ng mata[yǎn kē] jié mó yán[眼科] 结膜炎
reaksyong masama sa katawanguò mǐn fǎn yìng过敏反应
sakit, karamdamanjí bìng疾病
sirang butogǔ zhé骨折
tinusok na bagawèi chuān kǒng胃穿孔
tinusok na pusoxīn zàng chuān cì心脏穿刺
trangkasoliú gǎn流感
tuloxìng chuán bō jí bìng性传播疾病
Now take the Medikal test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles