Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Damong-gamot

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
damong-gamotcǎoběn zhíwù草本植物
alecostài jú艾菊
amarilyowànshòujú万寿菊
anghelikadāng guī当归
artemisiakǔ ài cǎo苦艾草
balanoyluōle罗勒
bergamotfó shǒu gān佛手柑
boragozǐ cǎo紫草
dillshì luó莳萝
feverfewyě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù野甘菊, 小白菊, 菊科植物
hisoponiú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo牛膝草, 海索草
kastanyozhǎng yè dà huáng掌叶大黄
kintchayōuqín欧芹
kominoxiǎohuífān小茴香
kumingě lǚ zǐ葛缕子
laurelyuèguì月桂
lavenderxūnyīcāo薰衣草
limon berbenaníng méng mǎ biān cǎo柠檬马鞭草
limon na panghaplasxiāng fēng cǎo香蜂草
lovageyuánxiédāngguī圆叶当归
malipukonbòhe薄荷
malunggaylàgēn辣根
mansanilyahuángchūnjú黄春菊
mansanilyaxiǎohuífāntóu小茴香头
matamis cicelyxiāng gēn qín香根芹
mentabòhe薄荷
oreganoniúzhì牛至
orrisyuān wěi cǎo鸢尾草
romeromí dié xiāng迷迭香
rueyún xiāng芸香
sageshǔwěicǎo鼠尾草
sangkiyáng huí xiāng洋茴香
southernwoodqīng hāo青蒿
tarragonlónghāo龙蒿
timbǎilǐxiāng百里相
tsewilshān luó bo山萝卜
tsibesxìfāncōng细番葱
woodruffchē yè cǎo车叶草
Now take the Damong-gamot test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles