Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Puwersa at Enerhiya

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
puwersa, lakaslì liàng力量
enerhiyajīnglì精力
grabidadchōnglì重力

batubalanicí lì磁力
balanicítiě磁铁
niyutral na linya中性线中性线
batawan na linyachǎng lì xiàn场力线
atraksyonxī yǐn lì吸引力
panganganichì lì斥力
hilagang poloběi jí北极
timog polonán jí南极

liwanag, ilawguāng
espektro (ng ilaw)guāng pǔ光谱
inpraredhóng wài xiàn红外线
ultrabiyoletazǐ wài xiàn紫外线
nakikitakě jiàn guāng 可见光
panganganinagfǎn guāng反光

elektrisidad, kuryentediàn lì电力
positibozhèng de 正的
negatibofù de, yīn xìng de负的, 阴性的
boltahediàn yā电压
koryentediàn liú电流
alternatinabong koryentejiāo liú diàn交流电
direktang koryentezhí liú diàn直流电
paglabanzǔ lì阻力
lakasgōng lǜ功率
watwǎ tè瓦特
prikwensiyapín lǜ频率
ikot (ng kuryente sa alon na porma)diàn dòng bō xíng电动波形
alon
elektromagnetdiàn cí tǐ电磁体
elektromagnetikodiàn cí de电磁的
tuktok, tugatogfēng zhí峰值
haba ng daluyongbō cháng波长

galawyùn dòng运动
sentripugal na lakaslí xīn lì; dì xīn yǐn lì离心力; 地心引力
sentripugallí xīn lì de离心力的
pagpabibilisjiā sù dù加速度
pagbabawas ng bilisjiǎn sù dù减速度
tilaponguǐ dào, guǐ xiàn轨道, 轨线
landasjì xiàn迹线
orbitaguǐ dào轨道
malakas na tulaktuī lì推力
prenozhì dòng qì, shā chē, zhá制动器, 刹车, 闸
pagpapaandartuī jìn lì推进力

radyasyonfú shè辐射
nakikitakě jiàn guāng 可见光
eksreyāi kè sī shè xiànX射线
inpraredhóng wài xiàn红外线
ultrabiyoletazǐ wài xiàn紫外线
gamagā mǎ shè xiàn伽马射线

tunogshēng yīn声音
alon ng tunogshēng bō声波
sonikyīn bō音波
bilis ng tunogshēng sù声速
espektro ng tunogshēng pǔ声谱
hadlang ng tunogshēng zhàng声障
ultratunogchāo shēng; chāo yīn bō超声; 超音波
Now take the Puwersa at Enerhiya test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles