Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Araw, Buwan, Taon

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
Linggoxīngqī星期
Arawtiān
Lunesxīngqīyī星期一
Martesxīngqī`èr星期二
Miyerkolesxīngqīsān星期三
Huwebesxīngqīsì星期四
Biyernesxīngqīwǔ星期五
Sabadoxīngqīliù星期六
Lingoxīngqīrì星期日

Taonnián
Buwanyuè
Eneroyīyuè一月
Pebreroèryuè二月
Marsosānyuè三月
Abrilsìyuè四月
Mayowǔyuè五月
Hunyoliùyuè六月
Hulyoqīyuè七月
Agostobāyuè八月
Setyembrejiǔyuè九月
Oktubreshíyuè十月
Nobyembreshíyīyuè十一月
Disyembreshí`èryuè十二月

Panahonjìjié季节
Tagsibolchūnjì春季
Tag-araw, Tag-initxiàjì夏季
Taglagasqiūjì秋季
Taglamigdōngjì冬季
Now take the Araw, Buwan, Taon test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles