Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Tagalog-Insik Diksyonaryo

Tagalog-Insik Diksyonaryo | Pang-abay

Ang paghahanap ng diksiyonaryo :-

TagalogPinyinInsik
pang-abayfù cí副词
mas higitduō yú; chāo chū多于; 超出
ikaw ay mas maganda kaysa sa akinnǐ bǐ wǒ piào liàng你比我漂亮

humigit-kumulangduō duō shǎo shǎo多多少少
higit pa kaysa datigèng jiā, yuè fā更加, 越发
mas kaakit-akit kaysa datibǐ yǐ qián piào liàng比以前漂亮

paano pagkainzhè dùn fàn rú hé这顿饭如何
gaanong kahaba (mula noong)duō cháng shí jiān多长时间

madalasjīng cháng经常
palagidìng qī de, yǒu guī lǜ de定期地, 有规律地
lagizǒng shì总是
tangizhǐ yǒu只有
para sa ilang kadahilananyīn wéi yī xiē yuán yīn因为一些原因
sa paano man, sa anomanbú zhī hé gù不知何故
minsan (hinaharap)gǎi tiān改天
minsan (sa nakaraan)yǐ qián de mǒu yī shí jiān以前的某一时间
kung minsanyǒu shí, jiàn huò有时, 间或
medyo (ng kaunti)shāo wēi, yǒu diǎn稍微, 有点
maging isang lugarzài mǒu chù在某处
pumunta sa isang lugarqù mǒu chù去某处
lahatsuǒ yǒu de所有的
lahat ng bagayměi jiàn shì qíng每件事情
walawú shì, wú wù无事, 无物

kailan?shén me shí hòu什么时候
saan?shén me dì fāng什么地方
saan tungkolzài hé chù在何处
bakitwéi shén me为什么
bakitwéi shén me为什么
Now take the Pang-abay test in Chinese

Kategorya
Bansa

Kalikasan
Katawan ng Tao
Hayop
Reptilya
Mamal
Isda
Ibon
Kulisap
Halaman
Bulaklak
Gulay
Prutas
Punongkahoy
Damong-gamot

Araw, Buwan, Taon
Direksiyon
Inumin
Pagkain
Pasugalan
Mabuhay!
Hanapbuhay
Sining at Literatura
Medikal
Musika
Mitolohiya
Kamag-Anak
Relihiyon
Eskwelahan
Oras
Kagamitan
Lakbay
Armas

Moda
Tela
Damit
Sapatos
Alahas
Pagpapaganda

Gusali
Tahanan
Salas
Kusina
Banyo
Silid Tulugan
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Elemento
Puwersa at Enerhiya
Hugis

Wika
Numero
Pandiwa
Pang-uri
Pang-abay
Panghalip
A hanggang Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles