jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Polsk Ordbok

Gratis Svensk-Polsk Ordbok | Tal

Swedish

SvenskPolsk
talf liczba

nollzero
nollzero
ettjeden
tvådwa
tretrzy
fyracztery
fempięć
sexsześć
sjusiedem
åttaosiem
niodziewięć
tiodziesięć
elvajedenaście
tolvdwanaście
trettontrzynaście
fjortonczternaście
femtonpiętnaście
sextonszesnaście
sjuttonsiedemnaście
artonosiemnaście
nittondziewiętnaście
tjujodwadzieścia
tjugoen, tjugoettdwadyieścia jeden
tjugotvådwadyieścia dwa
tjugotredwadyieścia trzy
tjugofyradwadyieścia cztery
tjugofemdwadyieścia pięć
tjugosexdwadyieścia sześć
tjugosjudwadyieścia siedem
tjugoåttadwadyieścia osiem
tjugoniodwadyieścia dziewięć
trettiotrzydzieści
trettioetttrzydzieści jeden
trettiotvåtrzydzieści dwa
femtiopięćdziesiąt
femtioettpięćdziesiąt jeden
sextiosześćdziesiąt
sextioettsześćdziesiąt jeden
sjuttiosiedemdziesiąt
sjutopettsiedemdziesiąt jeden
åttioosiemdziesiąt
åttioettosiemdziesiąt jeden
nittiodziewięćdziesiąt
nittioettdziewięćdziesiąt jeden
etthundrasto
etthundraettsto jeden
etthundratvåsto dwa
tvåhundradwieści
tvåhundraettdwieści jeden
trehundratrzysta
fyrahundraczterysta
femhundrapięćset
sexhundrasześćet
sjuhundrasiedemset
åttahundraosiemset
niohundradziewięćset
etttusentysiąc
ettusenetttysiąc jeden
ettusenetthundraetttysiąc sto jeden
tvåtusendwa tysiące
tretusentrzy tysiące
fyratusencztery tysiące
femtusempięć tysięcy
sextusensześć tzsięcy
sjutusensiedem tzsięcy
åttatusenosiem tzsięcy
niotusendziewięć tzsięcy
tiotusendziesięć tysięcy
etthundratusensto tysięcy
en miljonmilion
tio miljonerdziesięć milionów
etthundra miljonersto milionów
en miljardmiliard
tio miljarderdziesięć miliardów
en biljonbilion
SvenskPolsk

Now take the Tal test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles