Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Svensk-Norsk Ordbok

Svensk-Norsk Ordbok | Släktingar

Search dictionary :-

SvenskNorsk

släktingm slektning
familjm familie
vän, väninnam venn
föräldercm forelder
morm/f mor
far, paterm far
barnnt barn
sonm sønn
dotterm datter
systerm/f søster
bror, broderm bror
babym baby
morföräldrar, farföräldrarpl besteforeldre
farfar, morfarm bestefar
farmor, mormorm/f bestemor
barnbarnnt barnebarn
sondotter, dotterdotterm datterdatter, m sønnedatter
sonson, dottersonm dattersønn, m sønnesonn
tant, moster, fasterm/f tante
farbror, morbrorm onkel
kusinm/f kusine (female), m fetter (male)
kusinnt søskenbarn
sysslingm tremenning
äkta man, makem mann
maka, hustrum/f kone
systerson, brorsonm nevø
systerdotter, brorsdotterm/f niese
svärmorm/f svigermor
svärfarm svigerfar
svärsonm svigersønn
svärdotterm svigerdatter
svägerm svoger
svägerskam/f svigerinne
styvfarm stefar
styvmorm/f stemor
styvbarnnt stebarn
styvsonm stesønn
styvdotterm/f stedatter
styvbrorm stebror
styvsysterm/f stesøster
Now take the Släktingar test in Norwegian

Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles