jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Norsk Ordbok

Gratis Svensk-Norsk Ordbok | Släktingar

Swedish

SvenskNorsk
släktingm slektning
familjm familie
vän, väninnam venn
föräldercm forelder
morm/f mor
far, paterm far
barnnt barn
sonm sønn
dotterm datter
systerm/f søster
bror, broderm bror
babym baby
morföräldrar, farföräldrarpl besteforeldre
farfar, morfarm bestefar
farmor, mormorm/f bestemor
barnbarnnt barnebarn
sondotter, dotterdotterm datterdatter, m sønnedatter
sonson, dottersonm dattersønn, m sønnesonn
tant, moster, fasterm/f tante
farbror, morbrorm onkel
kusinm/f kusine (female), m fetter (male)
kusinnt søskenbarn
sysslingm tremenning
äkta man, makem mann
maka, hustrum/f kone
systerson, brorsonm nevø
systerdotter, brorsdotterm/f niese
svärmorm/f svigermor
svärfarm svigerfar
svärsonm svigersønn
svärdotterm svigerdatter
svägerm svoger
svägerskam/f svigerinne
styvfarm stefar
styvmorm/f stemor
styvbarnnt stebarn
styvsonm stesønn
styvdotterm/f stedatter
styvbrorm stebror
styvsysterm/f stesøster
SvenskNorsk

Now take the Släktingar test in Norwegian


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles