jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Nederländsk Ordbok

Gratis Svensk-Nederländsk Ordbok | Tal

Swedish

SvenskNederländsk
taln Nummer

nollnurl
nollnurl
etteen
tvåtwee
tredrie
fyravier
femvijf
sexzes
sjuzeven
åttaacht
nionegen
tiotien
elvaelf
tolvtwaalf
trettondertien
fjortonveertien
femtonvijftien
sextonzestien
sjuttonzeventien
artonachttien
nittonnegentien
tjujotwintig
tjugoen, tjugoetteenentwintig
tjugotvåtweeëntwintig
trettiodertig
trettioetteenendertig
trettiotvåtweeëndertig
femtiovijftig
femtioetteenenvijftig
sextiozestig
sextioetteenenzestig
sjuttiozeventig
sjutopetteenenzeventig
åttiotachtig
åttioetteenentachtig
nittionegentig
nittioetteenennegentig
etthundrahonderd
etthundraetthonderd een
etthundratvåhonderd twee
tvåhundratweehonderd
tvåhundraetttweehonderd een
trehundradriehonderd
fyrahundravierhonderd
femhundravijfhonderd
sexhundrazeshonderd
sjuhundrazevenhonderd
åttahundraachthonderd
niohundranegenhonderd
etttusenduizend
tvåtusentweeduizend
tretusendrieduizend
fyratusenvierduizend
femtusemvijfduizend
sextusenzesduizend
sjutusenzevenduizend
åttatusenachtduizend
niotusennegenduizend
tiotusentienduizend
etthundratusenhonderdduizend
en miljonmiljoen
tio miljonertienmiljoen
etthundra miljonerhonderdmiljoen
en miljardmiljard
tio miljardertien miljard
en biljontriljoen
SvenskNederländsk

Now take the Tal test in Nederlands


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles