jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Träd

Swedish

SvenskPinyinKinesisk
trädshù
ädelgranlěngshān冷杉
alchìyáng赤杨
alm
askānshù桉树
björkhuàshù桦树
bokshānmáojǔ山毛榉
cederxuěsōng雪松
cypressbǎishù柏树
ekxiàngshù橡树
granyúnshān云杉
idegranzǐshān紫杉
kastanjeträdlìshù梨树
lärkträdluòyèsōng落叶松
lönnfēng
lindsuānchéngshù酸橙树
pilliǔshù柳树
poppelsläktetyángshù杨树
tallsōngshù松树
valnötsträhútáoshù胡桃树
SvenskPinyinKinesisk

Now take the Träd test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles