Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Träd

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

trädshù
ädelgranlěngshān冷杉
alchìyáng赤杨
alm
askānshù桉树
björkhuàshù桦树
bokshānmáojǔ山毛榉
cederxuěsōng雪松
cypressbǎishù柏树
ekxiàngshù橡树
granyúnshān云杉
idegranzǐshān紫杉
kastanjeträdlìshù梨树
lärkträdluòyèsōng落叶松
lönnfēng
lindsuānchéngshù酸橙树
pilliǔshù柳树
poppelsläktetyángshù杨树
tallsōngshù松树
valnötsträhútáoshù胡桃树
Now take the Träd test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
The romanized version of written chinese is called putonghua and it displays the tones of chinese to help in the pronunciation.
Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles