jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Vardagsrum

Swedish

SvenskPinyinKinesisk
vardagsrumqǐjūshì起居室
bordzhuōzi桌子
byrålådachōutì抽屉
datorjìsuànjī计算机
fjärrkontrollyáokòngqì遥控器
fotografizhàopiàn照片
härdbìlú lúchuáng壁炉炉床
högtalareyángshēngqì扬声器
lampadēng
liten mattaxiǎo dìtǎn小地毯
ljusdēng
målninghuìhuà绘画
mattadìtǎn地毯
öppen spisbìlú壁炉
radioshōuyīnjī收音机
skärmpínggāng屏冈
skåpguìchú柜橱
soffashāfā沙发
stolyǐzi椅子
televisiondiànshì电视
videolùxiàngjī录象机
SvenskPinyinKinesisk

Now take the Vardagsrum test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles