Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Vardagsrum

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

vardagsrumqǐjūshì起居室
bordzhuōzi桌子
byrålådachōutì抽屉
datorjìsuànjī计算机
fjärrkontrollyáokòngqì遥控器
fotografizhàopiàn照片
härdbìlú lúchuáng壁炉炉床
högtalareyángshēngqì扬声器
lampadēng
liten mattaxiǎo dìtǎn小地毯
ljusdēng
målninghuìhuà绘画
mattadìtǎn地毯
öppen spisbìlú壁炉
radioshōuyīnjī收音机
skärmpínggāng屏冈
skåpguìchú柜橱
soffashāfā沙发
stolyǐzi椅子
televisiondiànshì电视
videolùxiàngjī录象机
Now take the Vardagsrum test in Chinese

Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles