Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Insekter

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

insektkūnchóng昆虫
puppajiǎn
bimìfēng蜜蜂
buggxiǎo kūnchóng小昆虫
daggmaskqiūyǐn蚯蚓
fjärilhúdié蝴蝶
fjärilslarv, c mallarvmáochóng毛虫
flugacāngyíng苍蝇
getinghuángfēng黄蜂
gräshoppazhàměng蚱蜢
kackerlackazhāngláng蟑螂
lusshī
malé
moskitwén
myggarùi
myramáyǐ蚂蚁
skorpionxiēzi蝎子
spindelzhīzhū蜘蛛
syrsaxīshuài蟋蟀
trämaskzhùmùchóng蛀木虫
trollsländaqīngtíng蜻蜓
tvestjärtwúgōng蜈蚣
Now take the Insekter test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
Mandarin is a tonal language.

There are 5 tones in total.

high tone mā

mid to high tone rising má

high to low tone dropping mà

mid to low to mid tone mǎ

no tone ma which is pronounced flat and even.
Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles