Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Drycker

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

dryckyǐnliào饮料
grönt telǜ chá 绿茶
kaffekāfēidòu咖啡豆
läskqìshuǐ汽水
milkshakenǎixī奶昔
mjölknǎi
safttián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ甜香酒, 甘露酒
saftguǒ zhī yǐn liào 果汁饮料
techá
varm chokladrè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn热巧克力; 巧克力热饮
vattenshuǐ

brandybáilándì白兰地
champagnexiāngbīnjiǔ香槟酒
ciderpíngguǒjiǔ苹果酒
cocktailjīwěijiǔ鸡尾酒
gindùsōngzǐjiǔ杜松子酒
lager, lagerölzhùcáng píjiǔ贮藏啤酒
ölpíjiǔ啤酒
portvinbōěrtú putáojiǔ波尔图葡萄酒
sherryxuělìjiǔ雪梨酒
stoutlièxìng hēi píjiǔ烈性黑啤酒
vermouthkǔ ài jiǔ苦艾酒
vinpútaojiǔ, guǒzijiǔ葡萄酒, 果子酒
vodkafútèjiā伏特加
whiskywēishìjì jiǔ威士忌酒
Now take the Drycker test in Chinese

Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles