jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Dag, Månad, År

Swedish

SvenskPinyinKinesisk
veckaxīngqī星期
dagtiān
måndagxīngqīyī星期一
tisdagxīngqī`èr星期二
onsdagxīngqīsān星期三
torsdagxīngqīsì星期四
fredagxīngqīwǔ星期五
lördagxīngqīliù星期六
söndagxīngqīrì星期日

årnián
månadyuè
januariyīyuè一月
februarièryuè二月
marssānyuè三月
aprilsìyuè四月
majwǔyuè五月
juniliùyuè六月
juliqīyuè七月
augustibāyuè八月
septemberjiǔyuè九月
oktobershíyuè十月
novembershíyīyuè十一月
decembershí`èryuè十二月

årstidjìjié季节
vårchūnjì春季
sommerxiàjì夏季
höstqiūjì秋季
vinterdōngjì冬季
SvenskPinyinKinesisk

Now take the Dag, Månad, År test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles