Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Dag, Månad, År

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

veckaxīngqī星期
dagtiān
måndagxīngqīyī星期一
tisdagxīngqī`èr星期二
onsdagxīngqīsān星期三
torsdagxīngqīsì星期四
fredagxīngqīwǔ星期五
lördagxīngqīliù星期六
söndagxīngqīrì星期日

årnián
månadyuè
januariyīyuè一月
februarièryuè二月
marssānyuè三月
aprilsìyuè四月
majwǔyuè五月
juniliùyuè六月
juliqīyuè七月
augustibāyuè八月
septemberjiǔyuè九月
oktobershíyuè十月
novembershíyīyuè十一月
decembershí`èryuè十二月

årstidjìjié季节
vårchūnjì春季
sommerxiàjì夏季
höstqiūjì秋季
vinterdōngjì冬季
Now take the Dag, Månad, År test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
The romanized version of written chinese is called putonghua and it displays the tones of chinese to help in the pronunciation.
Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles