jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok | Djur

Swedish

Image banner for the animals category
SvenskPinyinKinesisk
nt djurdòngwù动物
fågelniǎo, qín鸟, 禽
fisk
däggdjurbǔrǔ dòngwù哺乳动物
kräldjur, reptilpáxíng dòngwù爬行动物
dinosauriekǒnglóng恐龙

beteliáoyá獠牙
fangjiānyá尖牙
fena
fjäderyǔmáo羽毛
fjälllín
hud, skinn
hudshòupí兽皮
klozhǎo
klozhuǎ
manzōng
näbbniǎohuì鸟喙
näbbniǎozuǐ鸟嘴
näsabízi鼻子
noskǒubízi口鼻子
pälsruǎnmáo软毛
pungyù`érdài育儿袋
skalljiǎ
svanswěiba尾巴
tasszhuǎzi爪子
SvenskPinyinKinesisk

Now take the Djur test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles