jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Diccionario Español-Turco Gratis

Diccionario Español-Turco Gratis | Religión

Spanish

EspañolTurco
religióndin
religiosodinsel
ángelmelek
Santo, Santaaziz
Satanásşeytan
acólitorahip yardımcısı
adorartapınma
apóstolapostol
arzobispobaşpiskopos
ataúdtabut
baptista, bautistaVaftizci
bautismovaftiz
bendecirkutsamak
Budahayırdua
budismoBudizm
capillaküçük kilise
Católico, CatólicaKatolik
cementeriomezarlık
cielocennet
confesiónitiraf
confesionariogünah çıkartma hücresi
cristianismohıristiyanlık
cristiano, cristianahıristiyan
CristoHazreti İsa
demonioiblis
diabloşeytan
DiosTanrı
DiosaTanrıça
discípulo, discípulahavari
DomingoŞabat
EscrituraKutsal Kitap
iglesiakilise
infiernocehennem
judío, judíaYahudi
judíoYahudilere özgü
mezquitacami
monja, religiosarahibe
monjekeşiş
musulmán, musulmanaMüslüman
obispopiskopos
oracióndua
oráculoorakl
ordenaratamak
padrerahip
Párrocopapaz
piadosodindar
predicarvaız vermek
profeta, profetisapaygamber
rabinohaham
rezar, orardua etmek
sacerdociorahiplik
sacerdoterahip
sacerdotisarahibe
santo, sagradokutsal
santuariotürbe
templotapınak
EspañolTurco

Now take the Religión test in Turkish


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles