jonsay.co.uk
Language Dictionaries
EDiccionario spañol-Polaco Gratis

EDiccionario spañol-Polaco Gratis | Religión

Spanish

EspañolPolaco
religiónf religia
religiosoreligijny
ángelm anioł
Santo, Santam świętz, f świąta
Satanásszatan
acólitof akolita
adorarwielbić
apóstolm apostoł
arzobispom arcybiskup
ataúdf trumna
baptista, bautistaf baptysta
bautismom chrzest
bendecirbłogosławić
Budant błogosławieństwo
budismom buddyzm
budistant buddyjski
capillaf kaplica
Católico, Católicam katolik, f katoliczka
cementeriom cmentarz
cielont niebo
confesiónm spowiedź
confesionariom konfesjonał, f spowiednica
cristianismom chrystianizm
cristiano, cristianam chrześcijanin, f chrześcijanka
CristoChrystus
demoniom demon
diablom diabeł
Diosm bóg
Diosabogini
discípulo, discípulam uczeń
Domingom szabat
Domingo de Ramosf niedziela Palmowa
Escriturant Pismo Święte
iglesiam kościół
infiernont piekło
judío, judíam Żyd, f Żydówka
judíont żydowski
mezquitam meczet
monja, religiosaf zakonnica
monjem mnich
musulmán, musulmanant muzułmański
obispom biskup
oraciónf modlitwa
oráculof wyrocznia
ordenarordynować
padrem ksiądz
Párrocom pastor
piadosobogobojny
predicarm kazać
profeta, profetisam prorok
rabinom rabin
rezar, orarmodlić
sacerdociont kapłaństwo
sacerdotem ksiądz
sacerdotisaf kapłanka
santo, sagradoświęty
santuariof świątynia
templof świątynia
EspañolPolaco

Now take the Religión test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles