jonsay.co.uk
Language Dictionaries
EDiccionario spañol-Polaco Gratis

EDiccionario spañol-Polaco Gratis | Número

Spanish

EspañolPolaco
Númerof liczba

unojeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynaście
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciseisszesnaście
diecisietesiedemnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewiętnaście
veintedwadzieścia
veintiunodwadyieścia jeden
veintidosdwadyieścia dwa
treintatrzydzieści
treinta y unotrzydzieści jeden
treinta y dostrzydzieści dwa
cuarentaczterdzieści
cuarenta y unoczterdzieści jeden
cuarenta y dosczterdzieści dwa
cincuentapięćdziesiąt
cincuenta y unopięćdziesiąt jeden
sesentasześćdziesiąt
sesenta y unosześćdziesiąt jeden
setentasiedemdziesiąt
setenta y unosiedemdziesiąt jeden
ochentaosiemdziesiąt
ochenta y unoosiemdziesiąt jeden
noventadziewięćdziesiąt
noventa y unodziewięćdziesiąt jeden
ciensto
cien y unosto jeden
cien y dossto dwa
doscientosdwieści
doscientos y unodwieści jeden
trescientostrzysta
cuatrocientosczterysta
quinientospięćset
seicientossześćet
setecientossiedemset
ochocientososiemset
novecientosdziewięćset
miltysiąc
dos mildwa tysiące
tres miltrzy tysiące
cuatro milcztery tysiące
cinco milpięć tysięcy
seis milsześć tzsięcy
seite milsiedem tzsięcy
ocho milosiem tzsięcy
nueve mildziewięć tzsięcy
diez mildziesięć tysięcy
cien milsto tysięcy
un millónmilion
diez millóndziesięć milionów
cien millonessto milionów
mil millonesmiliard
diez mil millonesdziesięć miliardów
un billónbilion
EspañolPolaco

Now take the Número test in Polish


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles