jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dicionário Português-Chinês | Tradutor | Gratuito | Online

Dicionário Português-Chinês | Tradutor | Gratuito | Online | Flores

Portuguese

Image banner for the flowers category
PortuguêsPinyinChinês
florhuā
anêmonayínliánhuā银莲花属
aspidistrayīyèlán一叶兰
ásterzǐwǎn紫菀
azaléiadùjuān杜鹃
begôniaqiūhǎitángshǔ秋海棠属
cíclamexiānkèlái仙客来
campainha brancaxuělián雪莲
campainhayě fēng xìn zǐ野风信子
cardo
chagas, capuchinhahànjīnlián旱金莲
cravoshèxiāng shízhú麝香石竹
crisântemojúhuā菊花
dáliadàlìjú大麗菊
delphiniumfēi yàn cǎo飞燕草
dente-de-leãopúgōngyīng蒲公英
fúcsiadǎo guà jīn zhōng倒挂金钟
gerâniotiānzhúkuí天竺葵
girassolxiàngrìkuí向日葵
gladíolojiàn lán剑兰
hortênsia, hidrângeaxiùqiúhuā绣球花
írisyuānwěi鸢尾
jacintofēngxìnzǐ风信子
láriobǎihé百合
lilásdīngxiāng丁香
malmequerjīnzhǎnhuā金盏花
margaridachújú雏菊
narciso-dos-pradoshuángshuǐxiān黄水仙
narcisoshuǐxiānshǔ水仙属
orquídealánhuā兰花
papoulayīngsù罂粟
pelargoniumtiān zhú kuí天竺葵
petúniaǎi qiān niú huā矮牵牛花
primaverahuáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
rosaméiguì玫瑰
tremoçoyǔshàndòu羽扇豆
tulipayùjīnxiāng郁金香
zinniabǎi rì cǎo百日草
PortuguêsPinyinChinês
View the Flores flashcards page


Now take the Flores test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles