jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Szwedzki | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Szwedzki | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiSzwedzki
liczbant tal

zeronoll
zeronoll
jedenen, ett
dwatvå
trzytre
czteryfyra
pięćfem
sześćsex
siedemsju
osiemåtta
dziewięćnio
dziesięćtio
jedenaścieelva
dwanaścietolv
trzynaścietretton
czternaściefjorton
piętnaściefemton
szesnaściesexton
siedemnaściesjutton
osiemnaściearton
dziewiętnaścienitton
dwadzieściatjujo
dwadyieścia jedentjugoen, tjugoett
dwadyieścia dwatjugotvå
dwadyieścia trzytjugotre
dwadyieścia czterytjugofyra
dwadyieścia pięćtjugofem
dwadyieścia sześćtjugosex
dwadyieścia siedemtjugosju
dwadyieścia osiemtjugoåtta
dwadyieścia dziewięćtjugonio
trzydzieścitrettio
trzydzieści jedentrettioett
trzydzieści dwatrettiotvå
pięćdziesiątfemtio
pięćdziesiąt jedenfemtioett
sześćdziesiątsextio
sześćdziesiąt jedensextioett
siedemdziesiątsjuttio
siedemdziesiąt jedensjutopett
osiemdziesiątåttio
osiemdziesiąt jedenåttioett
dziewięćdziesiątnittio
dziewięćdziesiąt jedennittioett
stoetthundra
sto jedenetthundraett
sto dwaetthundratvå
dwieścitvåhundra
dwieści jedentvåhundraett
trzystatrehundra
czterystafyrahundra
pięćsetfemhundra
sześćetsexhundra
siedemsetsjuhundra
osiemsetåttahundra
dziewięćsetniohundra
tysiącetttusen
tysiąc jedenettusenett
tysiąc sto jedenettusenetthundraett
dwa tysiącetvåtusen
trzy tysiącetretusen
cztery tysiącefyratusen
pięć tysięcyfemtusem
sześć tzsięcysextusen
siedem tzsięcysjutusen
osiem tzsięcyåttatusen
dziewięć tzsięcyniotusen
dziesięć tysięcytiotusen
sto tysięcyetthundratusen
milionen miljon
dziesięć milionówtio miljoner
sto milionówetthundra miljoner
miliarden miljard
dziesięć miliardówtio miljarder
bilionen biljon
PolskiSzwedzki

Now take the Liczba test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles