jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Hiszpański | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Hiszpański | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiHiszpański
liczbam Número

zerocero
zerocero
jedenuno
dwados
trzytres
czterycuatro
pięćcinco
sześćseis
siedemsiete
osiemocho
dziewięćnueve
dziesięćdiez
jedenaścieonce
dwanaściedoce
trzynaścietrece
czternaściecatorce
piętnaściequince
szesnaściedieciséis
siedemnaściediecisiete
osiemnaściedieciocho
dziewiętnaściediecinueve
dwadzieściaveinte
dwadyieścia jedenveintiuno
dwadyieścia dwaveintidós
dwadyieścia trzyveintitrés
trzydzieścitreinta
trzydzieści jedentreinta y uno
trzydzieści dwatreinta y dos
czterdzieścicuarenta
czterdzieści jedencuarenta y uno
czterdzieści dwacuarenta y dos
pięćdziesiątcincuenta
pięćdziesiąt jedencincuenta y uno
sześćdziesiątsesenta
sześćdziesiąt jedensesenta y uno
siedemdziesiątsetenta
siedemdziesiąt jedensetenta y uno
osiemdziesiątochenta
osiemdziesiąt jedenochenta y uno
dziewięćdziesiątnoventa
dziewięćdziesiąt jedennoventa y uno
stocien
sto jedenciento uno
sto dwaciento dos
dwieścidoscientos
dwieści jedendoscientos uno
trzystatrescientos
czterystacuatrocientos
pięćsetquinientos
sześćetseicientos
siedemsetsetecientos
osiemsetochocientos
dziewięćsetnovecientos
tysiącmil
dwa tysiącedos mil
trzy tysiącetres mil
cztery tysiącecuatro mil
pięć tysięcycinco mil
sześć tzsięcyseis mil
siedem tzsięcyseite mil
osiem tzsięcyocho mil
dziewięć tzsięcynueve mil
dziesięć tysięcydiez mil
sto tysięcycien mil
milionun millón
dziesięć milionówdiez millones
sto milionówcien millones
miliardmil millones
dziesięć miliardówdiez mil millones
bilionun billón
PolskiHiszpański

Now take the Liczba test in Spanish


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles