Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Portugalski

Słownik Polsko-Portugalski | Liczba

Search dictionary :-

PolskiPortugalski

liczbam numero

zerom zero
zerof nada
jedenum
dwadois
trzytrês
czteryquatro
pięćcinco
sześćseis
siedemsete
osiemoito
dziewięćnove
dziesięćdez
jedenaścieonze
dwanaściedoze
trzynaścietreze
czternaściecatorze
piętnaściequinze
szesnaściedezesseis
siedemnaściedezessete
osiemnaściedezoito
dziewiętnaściedezenove
dwadzieściavinte
dwadyieścia jedenvinte e um
dwadyieścia dwavinte e dois
dwadyieścia trzyvinte e três
dwadyieścia czteryvinte e quatro
dwadyieścia pięćvinte e cinco
dwadyieścia sześćvinte e seis
dwadyieścia siedemvinte e sete
dwadyieścia osiemvinte e oito
dwadyieścia dziewięćvinte e nove
trzydzieścitrinta
trzydzieści jedentrinta e um
trzydzieści dwatrinta e dois
czterdzieściquarenta
czterdzieści jedenquarenta e um
czterdzieści dwaquarenta e dois
pięćdziesiątcinqüenta
pięćdziesiąt jedencinqüenta e um
sześćdziesiątsessenta
sześćdziesiąt jedensessenta e um
siedemdziesiątsetenta
siedemdziesiąt jedensetenta e um
osiemdziesiątoitenta
osiemdziesiąt jedenoitenta e um
dziewięćdziesiątnoventa
dziewięćdziesiąt jedennoventa e um
stocem
sto jedencento e um
sto dwacento e dois
dwieściduzentos
dwieści jedenduzentos e um
trzystatrezentos
czterystaquatrocentos
pięćsetquinhentos
sześćetseiscentos
siedemsetsetecentos
osiemsetoitocentos
dziewięćsetnovecentos
tysiącmil
tysiąc jedenmil e um
tysiąc sto jedenmil cento e um
dwa tysiącedois mil
trzy tysiącetrês mil
cztery tysiącequatro mil
pięć tysięcycinco mil
sześć tzsięcyseis mil
siedem tzsięcysete mil
osiem tzsięcyoito mil
dziewięć tzsięcynove mil
dziesięć tysięcydez mil
sto tysięcycem mil
milionum milhão
dziesięć milionówdez milhão
sto milionówcem milhão
miliardum bilião
dziesięć miliardówdez bilião
bilionum trilhão
Now take the Liczba test in Portuguese

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles