jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Miary i Wagi

Polish

PolskiNorweski
miary i wagivekter og målinger
wagam vekt
masam masse
kamieńm stone
funtnt pund
uncjam unse
gramnt gram
kilogramnt kilogram
milligramnt milligram

temperaturam temperatur
fahrenheitam grad fahrenheit
celsjuszam celsius
celsjuszam celsiusgrad
wymiarm måling
temperatura wrzeniant kokepunkt
temperatura krzepnięcian frysepunkt
wrząciekokende
krzepnięciefrysing

objętośćnt volum
litrm liter
mililitrm milliliter
pół kwartym pint
galonm gallon
metr sześciennym kubikkmeter

wymiarm måling
odległośćm avstand, m distanse
milimetrm millimeter
centymetrm centimeter
metrm meter
kilometrm kilometer
calm tomme
jardm yard
milam/f mil
PolskiNorweski

Now take the Miary i Wagi test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles