jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Religia

Polish

PolskiNorweski
religiam religion
religijnyreligiøs
aniolm engel
apostolm apostel
arcybiskupm erkebiskop
bógm gud
baptystabaptist
biskupm biskop
blogoslawicsigne
blogoslawienstwom velsignelse
boginim/f gudinne
bogobojnygudelig
buddam buddha
buddyzmm buddhisme
chrystianizmm kristendom
ChrystusKristus
chrzescijanin, chrzescijankam kristen
chrzestm dåp
cmentarzm kirkegård
demonm demon
diabelm djevel
kaplankam/f prestinne
kaplanstwont presteskap
kaplicant bedehus
katolik, katoliczkam katolikk
kazacpreke
konfesjonal, spowiednicant skrifte
kosciólm/f kirke
ksiadzm fader
ksiadzm prest
meczetm moske
mnichm munk
modlicbe
modlitwam bønn
muzulmanskim/f muslim
niebom himmel
niedziela PalmowaPalmesøndag
ordynowacordinere
pastorm sogneprest
pieklont helvete
Pismo Swietem/f skrift
prorokm profet
rabinm rabbiner
spowiedzm syndsbekjennelse
swiatyniant helgenskrin
swiatyniant tempel
swietyhellig
swietz, swiatam helgen
szabatm sabbat
szatanm satan
trumnam/f kiste
uczenm disippel
wielbicm tilbedelse
wyroczniant orakel
zakonnicam/f nonne
Zyd, Zydówkam jøde
zydowskijødisk
PolskiNorweski

Now take the Religia test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles