jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Norweski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiNorweski
liczbant nummer

zeronull
zeronull
jedenen
dwato
trzytre
czteryfire
pięćfem
sześćseks
siedemsju
osiemåtte
dziewięćni
dziesięćti
jedenaścieelleve
dwanaścietolv
trzynaścietretten
czternaściefjorten
piętnaściefemten
szesnaścieseksten
siedemnaściesytten
osiemnaścieatten
dziewiętnaścienitten
dwadzieściatjue
dwadyieścia jedentjueén
dwadyieścia dwatjueto
dwadyieścia trzytjuetre
dwadyieścia czterytjuefire
dwadyieścia pięćtjuefem
dwadyieścia sześćtjueseks
dwadyieścia siedemtjuesju
dwadyieścia osiemtjueåtte
dwadyieścia dziewięćtjueni
trzydzieścitretti
trzydzieści jedentrettien
trzydzieści dwatrettito
czterdzieściførti
czterdzieści jedenførtien
czterdzieści dwaførtito
pięćdziesiątfemti
pięćdziesiąt jedenfemtien
sześćdziesiątseksti
sześćdziesiąt jedensekstien
siedemdziesiątsytti
siedemdziesiąt jedensyttien
osiemdziesiątåtti
osiemdziesiąt jedenåttien
dziewięćdziesiątnitti
dziewięćdziesiąt jedennittien
stohundre
sto jedenhundre og én
sto dwahundre og to
dwieścito hundre
dwieści jedento hundre og én
trzystatre hundre
czterystafire hundre
pięćsetfem hundre
sześćetseks hundre
siedemsetsju hundre
osiemsetåtte hundre
dziewięćsetni hundre
tysiącett tusen
tysiąc jedenett tusen og én
tysiąc sto jedenett tusen hundre og én
dwa tysiąceto tusen
trzy tysiącetre tusen
cztery tysiącefire tusen
pięć tysięcyfem tusen
sześć tzsięcyseks tusen
siedem tzsięcysju tusen
osiem tzsięcyåtte tusen
dziewięć tzsięcyni tusen
dziesięć tysięcyti tusen
sto tysięcyhundre tusen
milionén million
dziesięć milionówti millioner
sto milionówhundre millioner
miliardén milliard
dziesięć miliardówti milliard
bilionén billion
PolskiNorweski

Now take the Liczba test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles