jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Włoski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Włoski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiWłoski
liczbam Numero

zeroZero
zeroZero
jedenUno
dwaDue
trzyTre
czteryQuattro
pięćCinque
sześćSei
siedemSette
osiemOtto
dziewięćNove
dziesięćDieci
jedenaścieUndici
dwanaścieDodici
trzynaścieTredici
czternaścieQuattordici
piętnaścieQuindici
szesnaścieSedici
siedemnaścieDiciassette
osiemnaścieDiciotto
dziewiętnaścieDiciannove
dwadzieściaVenti
dwadyieścia jedenVentuno
dwadyieścia dwaVentidue
dwadyieścia trzyVentitré
dwadyieścia czteryVentiquattro
dwadyieścia pięćVenticinque
dwadyieścia sześćVentisei
dwadyieścia siedemVentisette
dwadyieścia osiemVentotto
dwadyieścia dziewięćVentinove
trzydzieściTrenta
trzydzieści jedenTrentuno
trzydzieści dwaTrentadue
czterdzieściQuaranta
czterdzieści jedenQuarantuno
czterdzieści dwaQuarantadue
pięćdziesiątCinquanta
pięćdziesiąt jedenCinquantuno
sześćdziesiątSessanta
sześćdziesiąt jedenSessantuno
siedemdziesiątSettanta
siedemdziesiąt jedenSettantuno
osiemdziesiątOttanta
osiemdziesiąt jedenOttantuno
dziewięćdziesiątNovanta
dziewięćdziesiąt jedenNovantuno
stoCento
sto jedenCentouno
sto dwaCentodue
dwieściDuecento
dwieści jedenDuecentouno
trzystaTrecento
czterystaQuattrocento
pięćsetCinquecento
sześćetSeicento
siedemsetSettecento
osiemsetOttocento
dziewięćsetNovecento
tysiącMille
tysiąc jedenmilleuno
tysiąc sto jedenmillecentouno
dwa tysiąceDuemila
trzy tysiąceTremila
cztery tysiąceQuattromila
pięć tysięcyCinquemila
sześć tzsięcySeimila
siedem tzsięcySettemila
osiem tzsięcyOttomila
dziewięć tzsięcyNovemila
dziesięć tysięcyDiecimila
sto tysięcyCentomila
milionUnmilione
dziesięć milionówDiecimilione
sto milionówCentomilione
miliardUn miliardo
dziesięć miliardówDiecimiliardo
bilionBilione
PolskiWłoski

Now take the Liczba test in Italian


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles