Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Włoski

Słownik Polsko-Włoski | Liczba

Search dictionary :-

PolskiWłoski

liczbam Numero

zeroZero
zeroZero
jedenUno
dwaDue
trzyTre
czteryQuattro
pięćCinque
sześćSei
siedemSette
osiemOtto
dziewięćNove
dziesięćDieci
jedenaścieUndici
dwanaścieDodici
trzynaścieTredici
czternaścieQuattordici
piętnaścieQuindici
szesnaścieSedici
siedemnaścieDiciassette
osiemnaścieDiciotto
dziewiętnaścieDiciannove
dwadzieściaVenti
dwadyieścia jedenVentuno
dwadyieścia dwaVentidue
dwadyieścia trzyVentitré
dwadyieścia czteryVentiquattro
dwadyieścia pięćVenticinque
dwadyieścia sześćVentisei
dwadyieścia siedemVentisette
dwadyieścia osiemVentotto
dwadyieścia dziewięćVentinove
trzydzieściTrenta
trzydzieści jedenTrentuno
trzydzieści dwaTrentadue
czterdzieściQuaranta
czterdzieści jedenQuarantuno
czterdzieści dwaQuarantadue
pięćdziesiątCinquanta
pięćdziesiąt jedenCinquantuno
sześćdziesiątSessanta
sześćdziesiąt jedenSessantuno
siedemdziesiątSettanta
siedemdziesiąt jedenSettantuno
osiemdziesiątOttanta
osiemdziesiąt jedenOttantuno
dziewięćdziesiątNovanta
dziewięćdziesiąt jedenNovantuno
stoCento
sto jedenCentouno
sto dwaCentodue
dwieściDuecento
dwieści jedenDuecentouno
trzystaTrecento
czterystaQuattrocento
pięćsetCinquecento
sześćetSeicento
siedemsetSettecento
osiemsetOttocento
dziewięćsetNovecento
tysiącMille
tysiąc jedenmilleuno
tysiąc sto jedenmillecentouno
dwa tysiąceDuemila
trzy tysiąceTremila
cztery tysiąceQuattromila
pięć tysięcyCinquemila
sześć tzsięcySeimila
siedem tzsięcySettemila
osiem tzsięcyOttomila
dziewięć tzsięcyNovemila
dziesięć tysięcyDiecimila
sto tysięcyCentomila
milionUnmilione
dziesięć milionówDiecimilione
sto milionówCentomilione
miliardUn miliardo
dziesięć miliardówDiecimiliardo
bilionBilione
Now take the Liczba test in Italian

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo
Zioło

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles