Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Słownik Polsko-Grecki

Słownik Polsko-Grecki | Liczba

Search dictionary :-

PolskiGrecki

liczbam αριθμός

zeroμηδέν
zeroμηδέν
jedenένα
dwaδύο
trzyτρία
czteryτέσσερα
pięćπέντε
sześćέξι
siedemεπτά
osiemοκτώ
dziewięćεννέα
dziesięćδέκα
jedenaścieέντεκα
dwanaścieδώδεκα
trzynaścieδεκατρία
czternaścieδεκατέσσερα
piętnaścieδεκαπέντε
szesnaścieδεκαέξι
siedemnaścieδεκαεπτά
osiemnaścieδεκαοχτώ
dziewiętnaścieδεκαεννέα
dwadzieściaείκοσι
dwadyieścia jedenείκοσι ένα
dwadyieścia dwaείκοσι δύο
dwadyieścia trzyείκοσι τρία
dwadyieścia czteryείκοσι τέσσερα
dwadyieścia pięćείκοσι πέντε
dwadyieścia sześćείκοσι έξι
dwadyieścia siedemείκοσι επτά
dwadyieścia osiemείκοσι οκτώ
dwadyieścia dziewięćείκοσι εννέα
trzydzieściτριάντα
trzydzieści jedenτριάντα ένα
trzydzieści dwaτριάντα δύο
pięćdziesiątπενήντα
pięćdziesiąt jedenπενήντα ένα
sześćdziesiątεξήντα
sześćdziesiąt jedenεξήντα ένα
siedemdziesiątεβδομήντα
siedemdziesiąt jedenεβδομήντα ένα
osiemdziesiątογδόντα
osiemdziesiąt jedenογδόντα ένα
dziewięćdziesiątενενήντα
dziewięćdziesiąt jedenενενήντα ένα
stoεκατό
sto jedenεκατόν ένα
sto dwaεκατόν δύο
dwieściδιακόσια
dwieści jedenδιακόσια ένα
trzystaτριακόσια
czterystaτετρακόσια
pięćsetπεντακόσια
sześćetεξακόσια
siedemsetεπτακόσια
osiemsetοκτακόσια
dziewięćsetεννιακόσια
tysiącχίλια
tysiąc jedenχίλια ένα
dwa tysiąceδύο χιλιάδες
trzy tysiąceτρεις χιλιάδες
cztery tysiąceτέσσερις χιλιάδες
pięć tysięcyπέντε χιλιάδες
sześć tzsięcyέξι χιλιάδες
siedem tzsięcyεπτά χιλιάδες
osiem tzsięcyοκτώ χιλιάδες
dziewięć tzsięcyεννέα χιλιάδες
dziesięć tysięcyδέκα χιλιάδες
sto tysięcyεκατό χιλιάδες
milionένα εκατομμύρια
dziesięć milionówδέκα εκατομμύρια
sto milionówεκατό εκατομμύρια
miliardένα δισεκατομμύριο
dziesięć miliardówδέκα δισεκατομμύριο
bilionένα τρισεκατομμύριο
Now take the Liczba test in Greek

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles