Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Niemiecki

Słownik Polsko-Niemiecki | Liczba

Search dictionary :-

PolskiNiemiecki

liczbaf Zahl

zeronull
zeronull
jedeneins
dwazwei
trzydrei
czteryvier
pięćfünf
sześćsechs
siedemsieben
osiemacht
dziewięćneun
dziesięćzehn
jedenaścieelf
dwanaściezwölf
trzynaściedreizehn
czternaścievierzehn
piętnaściefünfzehn
szesnaściesechzehn
siedemnaściesiebzehn
osiemnaścieachtzehn
dziewiętnaścieneunzehn
dwadzieściazwanzig
dwadyieścia jedeneinundzwanzig
dwadyieścia dwazweiundzwanzig
dwadyieścia trzydreiundzwanzig
dwadyieścia czteryvierundzwanzig
dwadyieścia pięćfünfundzwanzig
dwadyieścia sześćsechsundzwanzig
dwadyieścia siedemsiebenundzwanzig
dwadyieścia osiemachtundzwangzig
dwadyieścia dziewięćneunundzwanzig
trzydzieścidreißig
trzydzieści jedeneinunddreißig
trzydzieści dwazweiunddreißig
pięćdziesiątfünfzig
pięćdziesiąt jedeneinundfünfzig
sześćdziesiątsechzig
sześćdziesiąt jedeneinundsechzig
siedemdziesiątsiebzig
siedemdziesiąt jedeneinundsiebzig
osiemdziesiątachtzig
osiemdziesiąt jedeneinundachtzig
dziewięćdziesiątneunzig
dziewięćdziesiąt jedeneinundneunzig
stohunderteins
sto jedenhundertzwei
sto dwahundertdrei
dwieścizweihundert
dwieści jedenzweihunderteins
trzystadreihundert
czterystavierhundert
pięćsetfünfhundert
sześćetsechhundert
siedemsetsiebenhundert
osiemsetachthundert
dziewięćsetneunhundert
tysiąctausend
tysiąc jedentausendeins
tysiąc sto jedentausendhunderteins
dwa tysiącezweitausend
trzy tysiącedreitausend
cztery tysiąceviertausend
pięć tysięcyfünftausend
sześć tzsięcysechtausend
siedem tzsięcysiebentausend
osiem tzsięcyachttausend
dziewięć tzsięcyneuntausend
dziesięć tysięcyzehntausend
sto tysięcyeinhunderttausend
milionmillion
dziesięć milionówzehn millionen
sto milionówein hundert millionen
miliardeine milliarde
dziesięć miliardówzehn milliarde
bilioneine billion
Now take the Liczba test in German

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo
Zioło

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles