jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Miary i Wagi

Polish

PolskiFrancuski
miary i wagipoids et mesures
wagam poids
masaf masse
kamieństone
funtf livre
uncjaf once
gramm gramme
kilogramm kilogramme
milligramm millegramme

temperaturaf température
fahrenheitaFahrenheit
celsjuszaCelsius
celsjuszacentigrade
wymiarf mesure
temperatura wrzeniam point d`ébullition
temperatura krzepnięciam point de congélation
wrząciebouillant
krzepnięcieglacial

objętośćm volume
litrm litre
mililitrm millelitre
pół kwartyf pinte
galonm gallon
metr sześciennym mètre cube

wymiarf mesure
odległośćf distance
milimetrm millimètre
centymetrm centimètre
metrm mètre
kilometrm kilomètre
calm pouce
jardm yard
milam mile
PolskiFrancuski

Now take the Miary i Wagi test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles