jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Liczba

Polish

PolskiFrancuski

zerozéro
zerozéro
jedenun
dwadeux
trzytrois
czteryquatre
pięćcinq
sześćsix
siedemsept
osiemhuit
dziewięćneuf
dziesięćdix
jedenaścieonze
dwanaściedouze
trzynaścietreize
czternaściequatorze
piętnaściequinze
szesnaścieseize
siedemnaściedix-sept
osiemnaściedix-huit
dziewiętnaściedix-neuf
dwadzieściavingt
dwadyieścia jedenvingt et un
dwadyieścia dwavingt-deux
dwadyieścia trzyvingt-trois
dwadyieścia czteryvingt-quatre
dwadyieścia pięćvingt-cinq
dwadyieścia sześćvingt-six
dwadyieścia siedemvingt-sept
dwadyieścia osiemvingt-huit
dwadyieścia dziewięćvingt-neuf
trzydzieścitrente
trzydzieści jedentrente et un
trzydzieści dwatrente-deux
czterdzieściquarante
czterdzieści jedenquarante et un
czterdzieści dwaquarante-deux
pięćdziesiątcinquante
pięćdziesiąt jedencinquante et un
sześćdziesiątsoixante
sześćdziesiąt jedensoixante et un
siedemdziesiątsoixante-dix
siedemdziesiąt jedensoixante et onze
osiemdziesiątquatre-vingts
osiemdziesiąt jedenquatre-vingt-un
dziewięćdziesiątquatre-vingt-dix
dziewięćdziesiąt jedenquatre-vingt-onze
stocent
sto jedencent un
sto dwacent deux
dwieścideux cents
dwieści jedendeux cent un
trzystatrois cents
czterystaquatre cents
pięćsetcinq cents
sześćetsix cents
siedemsetsept cents
osiemsethuit cents
dziewięćsetneuf cents
tysiącmille
tysiąc jedenmille et un
tysiąc sto jedenmille cent et un
dwa tysiącedeux mille
trzy tysiącetrois mille
cztery tysiącequatre mille
pięć tysięcycinq mille
sześć tzsięcysix mille
siedem tzsięcysept mille
osiem tzsięcyhuit mille
dziewięć tzsięcyneuf mille
dziesięć tysięcydixmille
sto tysięcycent mille
milionun million
dziesięć milionówdix million
sto milionówcent million
miliardun milliard
dziesięć miliardówdix milliard
bilionun billion
PolskiFrancuski

Now take the Liczba test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles