jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Francuski | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Ziemia

Polish

Image banner for the nature category
PolskiFrancuski
ziemiaf Terre
równikm équateur
półkulam hémisphère
szerokość geograficznaf latitude
długość geograficznaf longitude
biegun północnym pôle Nord
biegun południowym pôle Sud
Zwrotnik Rakam tropique du Cancer
Zwrotnik Koziorożcam tropique du Capricorne

naturaf nature
pogodam temps
meteorologiaf météorologie
błyskawicam éclair
burzaf tempête
chmuram nuage
cyklonm cyclone
deszczf pluie
gradzinam grêlon
grzmotm tonnerre
huraganm ouragan
kropla deszczuf goutte de pluie
lódf glace
lodowiecm glacier
mgłam brouillard
mgłaf brume
nawałnicaf tempête
płatek śniegum flocon de neige
słońcef lumière du soleil
sopelm glaçon
szkwałm grain
śniegf neige
śnieg z deszczemf neige fondue
tęczam arc-en-ciel
tajfunm typhon
trąba powietrznam tornade
wiaterekf brise
wiatrm vent
wichuram coup de vent
yaspa śnieżnaf congère
zamiećf tempête de neige

wodaf eau
bełtm détroit
delta rzekim delta
dno oceanicznem fond de l'océan
falaf marée
falaf vague
gorące źródłof source chaude
jeziorom lac
lagunaf lagune
morzef mer
oceanm océan
potokm ruisseau
prądm courant
puchnąćf houle
rzekaf rivière
*brzeg rzekif berge
*koryto rzekim lit de la rivière
strumieńm cours d'eau
tsunamim tsunami
wirm tourbillon
wodospadf chute d'eau
źródłof source

ziemiaf terre
błotof boue
dolinaf vallée
dżunglaf jungle
erozjaf érosion
gejzerm geyser
glebam sol
glinaf argile
gorące źródłof source chaude
góraf montagne
jaskiniaf grotte
kamieńf pierre
kamykm caillou
kliff falaise
kontynentm continent
lasf forêt
lasm bois
lądf terre
oazaf oasis
osiadaniem affaisement
osuwiskom glissement de terrain
otoczakm rocher
piasekm sable
*wydmaf dune
piaskowiecm grès
pieczaraf caverne
plażaf plage
płytaf plaque tectonique
podziemnysouterrain
preriaf plaine herbeuse
pustyniam désert
rówf fosse abyssale
równinaf plaine
skałaf pierre
skałaf roche
skałyf paroi rocheuse
sopleńcaf stalactite
spadające skałyf chute de pierres
stalagmitf stalagmite
szczytf cime
szczytm sommet
trzęsienie ziemim tremblement de terre
wapieńm calcaire
wąwózm ravin
wstrząsf secousse
wulkanm volcan
wybrzeżem littoral
wyspaf île
wzgórzef colline
PolskiFrancuski
View the Ziemia flashcards page


Now take the Ziemia test in French


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles