jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Bioru

Polish

PolskiPinyinChiński
biorubàn gōng shì办公室
biurkobàn gōng zhuō办公桌
gumkahēi bǎn cā黑板擦
gumka do ścieraniaxiàng pí橡皮
komputerdiàn nǎo电脑
kopertaxìn fēng信封
krzesłoyǐ zi椅子
książka telefonicznadiàn huà hào mǎ běn电话号码本
notesbǐ jì běn笔记本
notesjì shì běn记事本
numer telefonudiàn huà hào mǎ电话号码
ołówekqiān bǐ铅笔
papierzhǐ zhāng纸张
piórogāng bǐ钢笔
spinaczhuí xíng zhēn回形针
szafki na dokumentydǎng àn guì档案柜
szufladachōu tì抽屉
tablicahēi bǎn黑板
tacka na korespondencję przychodzącąshōu wén lán收文篮
tacka na korespondencję wychodzącąwén jiàn hé文件盒
telefondiàn huà电话
temperówkajuǎn bǐ dāo卷笔刀
zszywaczdìng shū jī订书机
PolskiPinyinChiński

Now take the Bioru test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles