Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Słownik Polsko-Chiński

Słownik Polsko-Chiński | Liczba

Search dictionary :-

PolskiPinyinChiński

liczbahàomǎ号码

zerolíng
zerolíng
jeden
dwaèr
trzysān
cztery
pięć
sześćliù
siedem
osiem
dziewięćjiǔ
dziesięćshí
jedenaścieshíyī十一
dwanaścieshí`èr十二
trzynaścieshísān十三
czternaścieshísì十四
piętnaścieshíwǔ十五
szesnaścieshíliù十六
siedemnaścieshíqī十七
osiemnaścieshíbā十八
dziewiętnaścieshíjiǔ十九
dwadzieściaèrshí二十
dwadyieścia jedenèrshíyī二十一
dwadyieścia dwaèrshí`èr二十二
trzydzieścisānshí三十
trzydzieści jedensānshíyī三十一
trzydzieści dwasānshí`èr三十二
czterdzieścisìshí四十
czterdzieści jedensìshíyī四十一
czterdzieści dwasìshí`èr四十二
pięćdziesiątwǔshí五十
pięćdziesiąt jedenwǔshíyī五十一
sześćdziesiątliǔshí六十
sześćdziesiąt jedenliǔshíyī六十一
siedemdziesiątqīshí七十
siedemdziesiąt jedenqīshíyī七十一
osiemdziesiątbāshí八十
osiemdziesiąt jedenbāshíyī八十一
dziewięćdziesiątjiǔshí九十
dziewięćdziesiąt jedenjiǔshíyī九十一
stoyībǎi一百
sto jedenyībǎi líng yī一百零一
sto dwayībǎi líng èr一百零二
dwieścièrbǎi二百
dwieści jedenèrbǎi líng yī二百零一
trzystasānbǎi三百
czterystasìbǎi四百
pięćsetwǔbǎi五百
sześćetliùbǎi六百
siedemsetqībǎi七百
osiemsetbābǎi八百
dziewięćsetjiǔbǎi九百
tysiącyīqiān一千
dwa tysiąceèrqiān二千
trzy tysiącesānqiān三千
cztery tysiącesìqiān四千
pięć tysięcywǔqiān五千
sześć tzsięcyliùqiān六千
siedem tzsięcyqīqiān七千
osiem tzsięcybāqiān八千
dziewięć tzsięcyjiǔqiān九千
dziesięć tysięcyyīwàn一万
sto tysięcyshíwàn十万
milionyībǎiwàn一百万
dziesięć milionówyīqiānwàn一千万
sto milionówyīyì一亿
miliardshíyì十亿
dziesięć miliardówyī bǎi yì一百亿
bilionwàn yì万亿
Now take the Liczba test in Chinese

Kategorie
Kraje

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Kwiaty
Warzywo
Owoc
Drzewo
Zioło

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt
Miary i Wagi

Liczba
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles