jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online

Słownik Polsko-Chiński | Tłumaczenie | Bezpłatny | online | Astronomia

Polish

Image banner for the astronomy category
PolskiPinyinChiński
astronomiatiānwénxué天文学
słońcetàiyáng太阳
planetaxíngxīng行星
Merkurzshuǐxīng水星
Wenusjīnxīng金星
Ziemiadìqiú地球
Marshuǒxīng火星
Jowiszmùxīng木星
Saturntǔxīng土星
Urantiānwángxīng天王星
Neptunhǎiwángxīng海王星
Plutonmíngwángxīng冥王星
Msiężycyuèqiú月球
satelitawèixīng卫星

Droga Mlecznayínhéxì银河系
wszechświatyǔzhòu宇宙
galakykaxīngxì星系
gwiazdaxīng
układ słonecznytàiyángxì太阳系
planetaxíngxīng行星
kometahuìxīng彗星
meteorliúxīng流星
rój meteorówliúxīngyǔ流星雨
asteroidaxiǎoxíngxīng小行星

teleskopwàngyuǎnjìng望远镜
okularjiēyǎn接眼
soczewka barlowabā luò tòu jìng巴洛透镜
teleskop newtonaniúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
teleskop dobsonaduōbùsēn wàngyuǎnjìng多布森望远镜
powiększeniefàngdà放大
aperturakǒngjìng孔径
szukaczdǎo xīng jìng导星镜
filtrlǚsèjìng滤色镜
zwierciadłojìng
soczewkatòujìng透镜
wielkość gwiazdowaxīng xīng de liàng dù星星的亮度

Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Baranbáiyángzuò白羊座
Bliźniętashuāngzizuò双子座
Bykjīnniúzuò金牛座
Cefeuszxiānwángzuò仙王座
Centaurbànrénmǎzuò半人马座
Cyrkielyuánguīzuò圆规座
Delfinhǎitúnzuò海豚座
Erydanbōjiāngzuò波江座
Feniksfènghuángzuò凤凰座
Góra Stołowashānànzuò山案座
Gołąbtiāngēzuò天鸽座
Herkuleswǔxiānzuò武仙座
Hzdrachángshézuò长蛇座
Indianinyìndìānzuò印地安座
Jaszczurkaxiēhǔzuò蝎虎座
Jednorożecqílínzuò麒麟座
Kameleonyàntíngzuò堰蜓座
Kasjopejaxiānhòuzuò仙后座
Kilchuándǐzuò船底座
Kompasluópánzuò罗盘座
Korona Północnaběi miǎnzuò北冕座
Korona Południowanán miǎnzuò南冕座
Koziorożecmójiézuò摩羯座
Krukwūyāzuò乌鸦座
Krzyż Południanán shízìzuò南十字座
Lewshīzizuò狮子座
Lisekhúxīngzuò狐狸座
Lunetawàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Lutniatiānqínzuò天琴座
Łabędźtiānézuò天鹅座
Malarzhuìjiàzuò绘架座
Mała Niedżwiedzicaxiǎoxióngzuò小熊座
Mały Lewxiǎoshīzuò小狮座
Mały Piesxiǎoquǎnzuò小犬座
Mikroskopxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Muchacāngyíngzuò苍蝇座
Oktantnán jízuò南极座
Ołtarztiāntánzuò天坛座
Orionlièhùzuò猎戶座
Orzełtiānyīngzuò天鹰座
Pannashìnǚzuò室女座
Pawkǒngquèzuò孔雀座
Pegazfēimǎzuò飞马座
Perseuszyīngxiānzuò英仙座
Piectiānlúzuò天炉座
Pompajītǒngzuò唧筒座
Psy Gończelièquǎnzuò猎犬座
Ptak Rajskitiānyànzuò天燕座
Pucharjùjuézuò巨爵座
Rakjùxièzuò巨蟹座
Rufachuánwěizuò船尾座
Ryba Latającafēiyúzuò飞鱼座
Rybyshuāngyúzuò双魚座
Rylecdiāojùzuò雕具座
Ryśtiānmāozuò天猫座
Rzeźbiarzyùfūzuò玉夫座
Sekstantliùfēnyízuò六分仪座
Siećwǎnggǔzuò网罟座
Skorpiontiānxiēzuò天蝎座
Smoktiānlóngzuò天龙座
Strzałatiānjiànzuò天箭座
Strzelecrénmǎzuò人马座
Tarczadùnpáizuò盾牌座
Trójkąt Południowynán sānjiǎozuò南三角座
Trójkątsānjiǎozuò三角座
Tukandùjuānzuò杜鹃座
Wagatiānchèngzuò天秤座
Warkocz Berenikihòufāzuò后发座
Wąż Wodnyshuǐshézuò水蛇座
Wążjùshézuò巨蛇座
Wężownikshéfūzuò蛇夫座
Węgielnicajǔchǐzuò矩尺座
Wielka Niedźwiedzicadàxióngzuò大熊座
Wielki Piesdàquǎnzuò大犬座
Wielorybjīngyúzuò鲸鱼座
Wilkcháilángzuò豺狼座
Woźnicayùfūzuò御夫座
Wodnikbǎopíngzuò宝瓶座
Wolarzmùfūzuò牧夫座
Złota Rybajiànyúzuò剑鱼座
Zająctiāntùzuò天兔座
Zegarshízhōngzuò时钟座
Żagielchuánfānzuò船帆座
Źrebięxiǎomǎzuò小马座
Żurawtiānhèzuò天鹤座
Żyrafalùbàozuò鹿豹座
PolskiPinyinChiński
View the Astronomia flashcards page


Now take the Astronomia test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles