Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Słownik Polsko-Cebuano

Słownik Polsko-Cebuano | Liczba

Search dictionary :-

PolskiCebuano

liczbaNumero

zerosero, wala
zerosero, wala
jedenusa, uno
dwaduha, dos
trzytulo, tres
czteryupat, kwatro
pięćlima, singko
sześćunom, sais
siedempito, syete
osiemwalo, otso
dziewięćsiyam, nwebe
dziesięćnapulo, dyes
jedenaścienapulo`g usa, onse
dwanaścienapulo`g duha, dose
trzynaścienapulo`g tulo, trese
czternaścienapulo`g upat, katorse
piętnaścienapulo`g lima, kinse
szesnaścienapulo`g unom, disesays
siedemnaścienapulo`g pito, disesyete
osiemnaścienapulo`g walo, disiotso
dziewiętnaścienapulo`g siyam, disenuybe
dwadzieściakawhaan, bayente
dwadyieścia jedenkawhaa`g usa, bayente uno
dwadyieścia dwakawhaa`g duha, baynete dos
dwadyieścia trzykawhaa`g tulo, baynete tres
dwadyieścia czterykawhaa`g upat, baynete kwatro
dwadyieścia pięćkawhaa`g lima, baynete singko
dwadyieścia sześćkawhaa`g unom, baynete sais
dwadyieścia siedemkawhaa`g pito, baynete syete
dwadyieścia osiemkawhaa`g walo, baynete otso
dwadyieścia dziewięćkawhaa`g siyam, baynete nuybe
trzydzieścikatloan ,trayente
trzydzieści jedenkatloa`g usa, trayente uno
trzydzieści dwakatloa`g duha, trayente dos
czterdzieścikap`atan, kwarenta
czterdzieści jedenkap`ata`g usa, kwarenta uno
czterdzieści dwakap`ata`g duha, kwarenta dos
pięćdziesiątkalim`an, singkwenta
pięćdziesiąt jedenkalim`a`g usa, singkwenta uno
sześćdziesiątkan`uman, saysenta
sześćdziesiąt jedenkan`uma`g usa, saysenta uno
siedemdziesiątkapitoan, setenta
siedemdziesiąt jedenkapitoa`g usa, setenta uno
osiemdziesiątkawalohan, otsenta
osiemdziesiąt jedenkawaloha`g usa, otsenta uno
dziewięćdziesiątkasiyaman, nobenta
dziewięćdziesiąt jedenkasiyama`g usa, nobenta uno
stousa ka gatos, syento
sto jedenusa ka gatus ug usa, syento uno
sto dziesięćusa ka gatus ug napulo, syento dyes
dwieściduha ka gatus, dos syentos
dwieści jedenduha ka gatus ug usa, dos syentos dos
trzystatulo ka gatus, tres syentos
czterystaupat ka gatus, kwatro syentos
pięćsetlima ka gatus, kinyentos
sześćetunom ka gatus, sais syentos
siedemsetpito ka gatus, syete syentos
osiemsetwalo ka gatus, otso syentos
dziewięćsetsiyam ka gatus, nwebe syentos
tysiącusa ka libo
dwa tysiąceduha ka libo
trzy tysiącetulo ka libo
cztery tysiąceupat ka libo
pięć tysięcylima ka libo
sześć tzsięcyunom ka libo
siedem tzsięcypito ka libo
osiem tzsięcywalo ka libo
dziewięć tzsięcysiyam ka libo
dziesięć tysięcynapulo ka libo
sto tysięcyusa ka gatus ka libo
milionusa ka milyon
dziesięć milionówdyes milyones
sto milionówusa ka gatus ka milyon
miliardusa ka bilyon
dziesięć miliardównapulo ka bilyon
bilionusa ka trilyon
Now take the Liczba test in Cebuano

Kategorie

Przyrody
Ziemia
Ciało Ludzkie
Zwierzę
Sakk
Ryba
Gady
Owad
Roślina
Warzywo
Owoc

Ogólny Życie
Dzień, Miesiąc, Rok
Napój
Krewny
Religia
Pora

Moda
Odzież
Buty
Tkanina
Biżuteria

Zabudowania
Dom
Salon
Kuchnia
Łazienka
Sypialnia
Bioru

Nauka
Astronomia
Kształt

Liczba

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles