jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Svensk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Svensk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Tid

Norwegian

NorskSvensk
tidc tid
sekundc sekund
minuttc minut
timec timme
dagc dag
ukec vecka
fjorten dagerfjorton dagar
månedc månad
årnt år
tiårnt decennium, c dekad
hundreår, århundrent århundrade
årtusennt årtusende

i gårigår
i dagidag
i morgeni morgen
i aften, i kveldi natt
morgenc morgen
ettermiddagenc eftermiddag
kveldc kväll
nattc natt
gryc gryning
skumringc skymning
midnattc midnatt
soloppgangc soluppgång
solnedgangc solnedgång
NorskSvensk

Now take the Tid test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles