jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Svensk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Svensk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Nummer

Norwegian

NorskSvensk
nummernt tal

nullnoll
nullnoll
enen, ett
totvå
tretre
firefyra
femfem
sekssex
sjusju
åtteåtta
ninio
titio
elleveelva
tolvtolv
trettentretton
fjortenfjorton
femtenfemton
sekstensexton
syttensjutton
attenarton
nittennitton
tjuetjujo
tjueéntjugoen, tjugoett
tjuetotjugotvå
tjuetretjugotre
tjuefiretjugofyra
tjuefemtjugofem
tjuesekstjugosex
tjuesjutjugosju
tjueåttetjugoåtta
tjuenitjugonio
trettitrettio
trettientrettioett
trettitotrettiotvå
femtifemtio
femtienfemtioett
sekstisextio
sekstiensextioett
syttisjuttio
syttiensjutopett
åttiåttio
åttienåttioett
nittinittio
nittiennittioett
hundreetthundra
hundre og énetthundraett
hundre og to etthundratvå
to hundretvåhundra
to hundre og éntvåhundraett
tre hundretrehundra
fire hundrefyrahundra
fem hundrefemhundra
seks hundresexhundra
sju hundresjuhundra
åtte hundreåttahundra
ni hundreniohundra
ett tusenetttusen
ett tusen og énettusenett
ett tusen hundre og énettusenetthundraett
to tusentvåtusen
tre tusentretusen
fire tusenfyratusen
fem tusenfemtusem
seks tusensextusen
sju tusensjutusen
åtte tusenåttatusen
ni tusenniotusen
ti tusentiotusen
hundre tusenetthundratusen
én millionen miljon
ti millionertio miljoner
hundre millioneretthundra miljoner
én milliarden miljard
ti milliardtio miljarder
én billionen biljon
NorskSvensk

Now take the Nummer test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles