jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Polsk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Polsk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Nummer

Norwegian

NorskPolsk
nummerf liczba

nullzero
nullzero
enjeden
todwa
tretrzy
firecztery
fempięć
sekssześć
sjusiedem
åtteosiem
nidziewięć
tidziesięć
ellevejedenaście
tolvdwanaście
trettentrzynaście
fjortenczternaście
femtenpiętnaście
sekstenszesnaście
syttensiedemnaście
attenosiemnaście
nittendziewiętnaście
tjuedwadzieścia
tjueéndwadyieścia jeden
tjuetodwadyieścia dwa
tjuetredwadyieścia trzy
tjuefiredwadyieścia cztery
tjuefemdwadyieścia pięć
tjueseksdwadyieścia sześć
tjuesjudwadyieścia siedem
tjueåttedwadyieścia osiem
tjuenidwadyieścia dziewięć
trettitrzydzieści
trettientrzydzieści jeden
trettitotrzydzieści dwa
førticzterdzieści
førtienczterdzieści jeden
førtitoczterdzieści dwa
femtipięćdziesiąt
femtienpięćdziesiąt jeden
sekstisześćdziesiąt
sekstiensześćdziesiąt jeden
syttisiedemdziesiąt
syttiensiedemdziesiąt jeden
åttiosiemdziesiąt
åttienosiemdziesiąt jeden
nittidziewięćdziesiąt
nittiendziewięćdziesiąt jeden
hundresto
hundre og énsto jeden
hundre og to sto dwa
to hundredwieści
to hundre og éndwieści jeden
tre hundretrzysta
fire hundreczterysta
fem hundrepięćset
seks hundresześćet
sju hundresiedemset
åtte hundreosiemset
ni hundredziewięćset
ett tusentysiąc
ett tusen og éntysiąc jeden
ett tusen hundre og éntysiąc sto jeden
to tusendwa tysiące
tre tusentrzy tysiące
fire tusencztery tysiące
fem tusenpięć tysięcy
seks tusensześć tzsięcy
sju tusensiedem tzsięcy
åtte tusenosiem tzsięcy
ni tusendziewięć tzsięcy
ti tusendziesięć tysięcy
hundre tusensto tysięcy
én millionmilion
ti millionerdziesięć milionów
hundre millionersto milionów
én milliardmiliard
ti milliarddziesięć miliardów
én billionbilion
NorskPolsk

Now take the Nummer test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles