Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Nederlandsk Ordbok

Norsk-Nederlandsk Ordbok | Nummer

Search dictionary :-

NorskNederlandsk

nummern Nummer

nullnurl
nullnurl
eneen
totwee
tredrie
firevier
femvijf
sekszes
sjuzeven
åtteacht
ninegen
titien
elleveelf
tolvtwaalf
trettendertien
fjortenveertien
femtenvijftien
sekstenzestien
syttenzeventien
attenachttien
nittennegentien
tjuetwintig
tjueéneenentwintig
tjuetotweeëntwintig
trettidertig
trettieneenendertig
trettitotweeëndertig
førtiveertig
førtieneenenveertig
førtitotweeënveertig
femtivijftig
femtieneenenvijftig
sekstizestig
sekstieneenenzestig
syttizeventig
syttieneenenzeventig
åttitachtig
åttieneenentachtig
nittinegentig
nittieneenennegentig
hundrehonderd
hundre og énhonderd een
hundre og to honderd twee
to hundretweehonderd
to hundre og éntweehonderd een
tre hundredriehonderd
fire hundrevierhonderd
fem hundrevijfhonderd
seks hundrezeshonderd
sju hundrezevenhonderd
åtte hundreachthonderd
ni hundrenegenhonderd
ett tusenduizend
to tusentweeduizend
tre tusendrieduizend
fire tusenvierduizend
fem tusenvijfduizend
seks tusenzesduizend
sju tusenzevenduizend
åtte tusenachtduizend
ni tusennegenduizend
ti tusentienduizend
hundre tusenhonderdduizend
én millionmiljoen
ti millionertienmiljoen
hundre millionerhonderdmiljoen
én milliardmiljard
ti milliardtien miljard
én billiontriljoen
Now take the Nummer test in Nederlands

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Slektninger
Religion
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles