Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Japansk Ordbok

Norsk-Japansk Ordbok | Vekter og Målinger

Search dictionary :-

NorskRomajiJapansk

vekter og målingeromosa to ookisa重さと大きさ
vektomosa重さ
massebutsuryou物量
stonesutoonストーン
pundpoundポンド
unseonsuオンス
gramguramuグラム
kilogramkiroguramuキログラム
milligrammiriguramuミリグラム

temperaturondo温度
grad fahrenheitfaarenhaitoファーレンハイト
celsiussesshi摂氏
celsiusgradsesshi摂氏
kokepunktfuttouten沸騰点
n frysepunkthyouten氷点

volumyouseki容積
literrittoruリットル
millilitermiririttoruミリリットル
pintpaintoパインと
gallongaronガロン
kubikkmeterrippoumeetoru立方メートル

målingookisa大きさ
avstand, distansekyori距離
millimetermirimeetoruミリメートル
centimetersenchimeetoruセンチメートル
metermeetoruメートル
kilometerkiromeetaaキロメーター
tommeinchiインチ
yardyaadoヤード
milmairuマイル
Now take the Vekter og Målinger test in Japanese

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Slektninger
Religion
Tid

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles