Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Italiensk Ordbok

Norsk-Italiensk Ordbok | Nummer

Search dictionary :-

NorskItaliensk

nummerm Numero

nullZero
nullZero
enUno
toDue
treTre
fireQuattro
femCinque
seksSei
sjuSette
åtteOtto
niNove
tiDieci
elleveUndici
tolvDodici
trettenTredici
fjortenQuattordici
femtenQuindici
sekstenSedici
syttenDiciassette
attenDiciotto
nittenDiciannove
tjueVenti
tjueénVentuno
tjuetoVentidue
tjuetreVentitré
tjuefireVentiquattro
tjuefemVenticinque
tjueseksVentisei
tjuesjuVentisette
tjueåtteVentotto
tjueniVentinove
trettiTrenta
trettienTrentuno
trettitoTrentadue
førtiQuaranta
førtienQuarantuno
førtitoQuarantadue
femtiCinquanta
femtienCinquantuno
sekstiSessanta
sekstienSessantuno
syttiSettanta
syttienSettantuno
åttiOttanta
åttienOttantuno
nittiNovanta
nittienNovantuno
hundreCento
hundre og énCentouno
hundre og to Centodue
to hundreDuecento
to hundre og énDuecentouno
tre hundreTrecento
fire hundreQuattrocento
fem hundreCinquecento
seks hundreSeicento
sju hundreSettecento
åtte hundreOttocento
ni hundreNovecento
ett tusenMille
ett tusen og énmilleuno
ett tusen hundre og énmillecentouno
to tusenDuemila
tre tusenTremila
fire tusenQuattromila
fem tusenCinquemila
seks tusenSeimila
sju tusenSettemila
åtte tusenOttomila
ni tusenNovemila
ti tusenDiecimila
hundre tusenCentomila
én millionUnmilione
ti millionerDiecimilione
hundre millionerCentomilione
én milliardUn miliardo
ti milliardDiecimiliardo
én billionBilione
Now take the Nummer test in Italian

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Slektninger
Religion
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles