jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Norsk-Indonesisk Ordbok

Norsk-Indonesisk Ordbok | Nummer

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Tid

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Form

Nummer
Search dictionary :-

NorskIndonesisk


nullkosong, nol
nullkosong, nol
ensatu
todua
tretiga
fireempat
femlima
seksenam
sjutujuh
åttedelapan
nisembilan
tisepuluh
ellevesebelas
tolvdua belas
trettentiga belas
fjortenempat belas
femtenlima belas
sekstenenam belas
syttentujuh belas
attendelapan belas
nittensembilan belas
tjuedua puluh
tjueéndua puluh satu
tjuetodua puluh dua
tjuetredua puluh tiga
tjuefiredua puluh empat
tjuefemdua puluh lima
tjueseksdua puluh enam
tjuesjudua puluh tujuh
tjueåttedua puluh delapan
tjuenidua puluh sembilan
trettitiga puluh
trettientiga puluh satu
trettitotiga puluh dua
førtiempat puluh
førtienempat puluh satu
førtitoempat puluh dua
femtilima puluh
femtienlima puluh satu
sekstienam puluh
sekstienenam puluh satu
syttitujuh puluh
syttientujuh puluh satu
åttidelapan puluh
åttiendelapan puluh satu
nittisembilan puluh
nittiensembilan puluh satu
hundreseratus
hundre og énseratus satu
hundre og to seratus dua
to hundredua ratus
to hundre og éndua ratus satu
tre hundretiga ratus
fire hundreempat ratus
fem hundrelima ratus
seks hundreenam ratus
sju hundretujuh ratus
åtte hundredelapan ratus
ni hundresembilan ratus
ett tusenseribu
to tusendua ribu
tre tusentiga ribu
fire tusenempat ribu
fem tusenlima ribu
seks tusenenam ribu
sju tusentujuh ribu
åtte tusendelapan ribu
ni tusensembilan
ti tusensepuluh ribu
hundre tusenseratus ribu
én millionsatu juta
ti millionersepuluh juta
hundre millionerseratus juta
én milliardsatu miliar
ti milliardsepuluh miliar
én billionsatu trilium
NorskIndonesisk

Now take the Nummer test in Indonesian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles